Talenti

Hlavní nabídka

Na web skoly male

Projekt EU

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Jižní listy informují o dění v naší škole Tisk
Přečtěte si článek o naší spolupráci s australskou školou (str. 15), na straně 13 najdete informaci o obvodem oceněných učitelích, mezi nimiž je také paní učitelka Marcela Labaničová z naší mateřské školy.       J.G.
 
Stránky města Ostravy i obvodu Ostrava - Jih o nás píší Tisk
Přátelé, přečtěte si článek z oficiálních stránek Ostravy k oblasti vzdělávání a článek z webu obvodu Ostrava - Jih o úspěších našich žákyň v soutěžích.      Vaše škola
 
Tréninky atletiky Tisk
Vážení rodiče,
od pondělí 17. 5. 2021 budou probíhat tréninky atletiky.
Termín tréninků:
pondělí 14,30 - 15,30 hod
čtvrtek 14,30 - 15,30 hod
Níže najdete veškeré potřebné informace.
Celý článek...
 
Organizace výuky od 17. 5. 2021 Tisk
1. Všechny třídy 1. stupně se vrací k prezenční výuce ve škole BEZ ROTACE. Testování 1. stupně proběhne 1x týdně, a to vždy v pondělí nebo první den přítomnosti žáka ve škole.

2. 2. stupeň pokračuje v rotační výuce. Prezenčně nastoupí 7. ABC a 8. AB. Testování 2. stupně v pondělí a čtvrtek nebo první den přítomnosti ve škole.
Nástupy denně - 8.B v 7.35
                           7.A v 7.40
                           7.B v 7.45
                           7.C v 7.50
                           8.A v 7.55

3. Třídy 6. ABC a 9. AB se učí distančně.

4. Školní družina je již v běžném provozu. Pouze v pondělí bude ranní družina v kmenových třídách.

5. Žáci 1., 2., a 3. ročníků, kteří se testují pod dohledem rodiče, se budou testovat v čítárně. Ranní družina od 6,00 do 7,20 h. Ostatní prosíme po ročnících takto:

2. A B od 7,40
1. A B C od 7,55
3. A B C od 8,20

17. 5. se škola pro žáky 1. st., kteří nechodí do ranní ŠD a pokud se netestují s rodičem, otevírá v 7,40 a v 8,00 začíná výuka.

6. Učí se podle platných rozvrhů, bez zpěvu, TV omezeně, vycházky.

7. Stále dodržujeme hygienická a bezpečnostní opatření nařízená vládou, MŠMT a MZd (ruce, odstupy a 2 chirurgické roušky nebo1 respirátor).

8. Prosíme zákonné zástupce, ať do školy neposílají děti s příznaky infekčního onemocnění, poučte děti i doma o chování a dodržování hygieny. V pondělí testujeme ještě s testy Singclean. Pokud dojde ke změně, budeme Vás informovat prostřednictvím webových stránek a třídních učitelů.

Děkujeme za spolupráci, pochopení a hlavně všem přejeme pevné zdraví.
Vaše škola

 
Organizace výuky na 2. stupni od 10. 5. 2021 Tisk
Vážení rodiče, milí žáci,
dle pokynů ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství nastoupí žáci 2. stupně do školy od 10. 5. 2021, a to v režimu střídání tříd po týdnu.
Začínají 6. a 9. ročníky, od 17. 5. to budou 7. a 8. ročníky. Prezenčně se bude vyučovat dle platného rozvrhu. Prosíme, neposílejte do školy děti s příznaky infekčního onemocnění. V týdnech, kdy se žáci nebudou učit ve škole prezenčně, bude výuka probíhat distančním způsobem jako doposud – žáci se účastní videokonferencí a plní úkoly v systému EduPage. Žáci, kteří se nebudou účastnit prezenční výuky, budou s učiteli komunikovat přes EduPage, v případě technických problémů bude práce žákům zadávána v podobě tištených materiálů, které budou uloženy na vrátnici školy.
Rádi bychom zdůraznili, že žáci se návratu do prezenční výuky nemusí bát. Začneme pozvolna a s ohledem na obtíže, které nám všem dosavadní situace přinesla. Níže najdete všechny potřebné informace, zde je odkaz na důležitý dokument Souhlas s testováním (tentýž dokument v Pdf) (v papírové podobě je rovněž na vrátnici 2. stupně), který je nezbytný pro účast žáků v prezenční výuce (s výjimkou žáků, kteří se testovat nemusí, kteří to jsou, se dovíte níže).
Celý článek...
 
1. místo v literární soutěži Den země Tisk
Duben byl ve znamení Mezinárodního dne země. A jak jinak, připojila se také naše škola, a to do doprovodné akce projektu realizovaného Střediskem volného času Ostrava-Zábřeh. Tou byla literární soutěž, která se nesla v duchu tématu Ze života hmyzu, na něž měli žáci napsat povídku v rozsahu tří až pěti stran. A že jsme byli kreativní, o tom svědčí už jen názvy povídek našich žáků jako O berušce Marušce a jejím snu, Cesta za poznáním, Den v lese nebo Školní vši.
Porotu ovšem nejvíce ze všech prací (a že jich za Ostravu nebylo málo) zaujala povídka Barbory Světlíkové (8. B.) s názvem Vývoj motýla, která představovala poutavou pozorovací sondu do života motýla pohledem dvou kamarádek, jež se vypravily do přírody. S touto povídkou se tak naše žačka umístila na 1. místě.
Barči moc blahopřejeme a přejeme jí spoustu úspěšných prací, v nichž stále dokazuje, že právě mladí lidé mají světu co říct. (Dvě povídky včetně té vítězné najdete v těchto Literárních sešitech)        Kateřina Hajná
 
Podívejte se na krásné obrázky, které nás reprezentují ve výtvarné soutěži Tisk

lenka pham 9.bNaši žáci se i v rámci distanční výuky aktivně zapojují do soutěží, tentokrát se jedná o soutěž Ministerstva vnitra České republiky - Svět očima dětí 2021. Cílem tohoto preventivně – vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí. Koukněte se na krásné práce žáků ze 7. – 9. tříd, které budou naši školu v této soutěži reprezentovat. Budeme držet pěsti pro štěstí těmto autorům: Karolíně Odehnalové, Elle Ptačovské, Anně Lyčkové, Janě Nguyenové, Lence Phamové a Kristýně Turkové.              Kristýna Kubištová

 
Poezie v informatice Tisk
tom ptekŽáci 6. C se rozhodli ukázat, že ve spojení poezie s informatikou nevidí žádný problém. V rámci předmětu informatika ve spolupráci s předmětem český jazyk se s vervou pustili do tvorby básní – kaligramů -, aby nechali plně probudit svého básnického ducha. Dali tak vzniknout krásným útvarům, kterými podtrhli obsah svých básní tvořených technikou volné asociace. A jako každá báseň také ty jejich nesou příznačný název. Zde si můžete prohlédnout několik kaligramů z dílny 6. C.        Kateřina Hajná
 
Kousek přírody uvnitř školy Tisk
thumbnail img 3563Žáci I. stupně společně se svými učitelkami vyměnili v minulém i tomto týdnu lavice za pobyt ve školním atriu. Nepřišli si zde hrát, přišli si své nabyté poznatky z výuky vyzkoušet prakticky, když se rozhodli osadit bylinkami a kvetoucími rostlinami velkoobjemové dřevěné truhlíky, získané v rámci projektu z iniciativy p. uč. Ireny Goldové. Truhlíky zde čekaly nejen na ukončení zimy, ale i na dětské ručičky. Za dodržení všech epidemiologických opatření děti dokázaly nasadit sazeničky, které ve spolupráci s MK Fruit zajistila p. uč. Danuše Dalecká. Děti v minulém týdnu jim důkladně připravily truhlíky k osázení a zbavily celé atrium plevele. Tím vše nekončí, do konce školního roku se žáci I. stupně budou i nadále kolektivně starat o rostlinky a moc se na to těší. (foto)    D.D.
 
Zápis dětí do mateřské školy Tisk
Vážení rodiče, zde máte informace a dokumenty k zápisu dětí do mateřské školy na školní rok 2021/2022. Dokumenty: zápis do MŠ leták, informace k zápisu dětí do MŠsměrnice k přijímání dětí do MŠkritéria pro přijímání dětí do MŠpřihláška do MŠžádost o přijetí dítěte do MŠ.
Zde si můžete prohlédnout naši mateřskou školu. 
Všechny dokumenty si pečlivě pročtěte. Přihlášku do MŠ a Žádost o přijetí do MŠ si vytiskněte, vyplňte. V případě, že nemáte možnost tisku, můžete si dokumenty přijít vyzvednout do MŠ (3. 5. – 14. 5. 2021 od 8.00 do 14.00 hod.). Nezapomeňte přihlášku nechat potvrdit dětskému lékaři, že je dítě řádně očkované. Registrační číslo na Žádosti je číslo za lomítkem rodného čísla Vašeho dítěte (pod tímto číslem budeme dítě evidovat a výsledky výběrového řízení budou zveřejněné pod těmito registračními čísly). Nezapomeňte doložit i kopii rodného listu dítěte. Informace na čísle: 732 135 081.          Vaše škola
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL