Certifikát Scio

Certifikát společnosti Scio

Hlavní nabídka

Náhodný obrázek

TV Bělák - školní televize

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Školní družina


Činnost školní družiny Tisk
Činnost ŠD vychází z Vyhlášky MŠMT ČR 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání a ŠVP ŠD Mozaika.

Činnost v jednotlivých odděleních probíhá v rámci Školního vzdělávacího programu SOS naší školy pod názvem Mozaika formou projektů a projektových dnů. Děti se mohou těšit na projekt Den stromů, připraví ze svých prací a výrobků z přírodních materiálů podzimní výstavku, v zimním období je čeká mikulášská nadílka, Den bez úrazů, vánoční besídky v odděleních, jarmark, maškarní karneval s Hopsalínem. Zapojujeme se také do celoškolní akce Den Země, ve spolupráci se zahradnickou školou z Mariánských Hor připraví děti a vychovatelky ŠD jarní velikonoční workshop. V květnu nás čeká projekt Den rodin a Den Matek a na konci školního roku sportovní odpoledne pro děti Zlatá trepka a účast na ozdravných pobytech.