Talenti

Hlavní nabídka

Na web skoly male

Projekt EU

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Recitační soutěž na 2. stupni: Nejen klasické básně, ale také dramatické dialogy a vlastní tvorba Tisk

p1150023Na recitační soutěži žáků 6. až 9. tříd se již stalo tradicí, že kromě básní recitátoři interpretují také prozaické či dramatické texty, a to nejen jako jednotlivci, ale rovněž ve dvojici či skupině. Je potěšitelné, že za stejnou tradici lze považovat také přednes textů, které si žáci sami napsali. Nejinak tomu bylo také na letošní soutěži, konané v pondělí 9. ledna v odpoledních hodinách. Více informací a fotky najdete níže.

Dvě desítky vystupujících recitovaly bohatou škálu textů, a to co do charakteru díla, doby jeho vzniku či autorství. V podání Katky Žandovské z 6.B zazněla například hravá báseň Pavla Šruta Tety, zatímco Láďa Kopec z téže třídy si vybral bojovně znějící Bezručovu Ostravu. Martina Boturová z 6.A početné publikum rozesmála s Žáčkovým textem Ufo, ufo, ufoni, aby o pár chvil později učebnu naplnil patos milostného vyznání dědečka recitátorky Silvie Jehlářové (8.A) adresované jeho ženě.

S vlastními básněmi vystoupily Alžběta Grygarová (8.A), Barbora Schaffelhoferová a Michaela Bolková (obě 9.B).

Text svého vystoupení si napsaly také Tereza Jeklová a Silvie Lukešová z 9.B, tentokrát nicméně nešlo o báseň, ale o veršovaný dramatický dialog. Jako drama své vystoupení koncipovaly také žákyně 7.B Jana Axmanová, Marie Krišová, Nela Šimková a Klára Kučerová, které si do dialogické podoby rozepsaly Erbenova Vodníka.

Všem, kteří recitovali, patří velký dík – za jejich přípravu a také odvahu předstoupit před publikum čítající několik desítek lidí. Jistě by všichni potvrdili, že díky vystupujícím žákům si přítomní užili pěkné chvíle s literaturou a že atmosféra byla skvělá.

Dodejme, že první dva nejlepší recitátoři z obou kategorií (mladší žáci – 6. a 7. třída, starší žáci – 8. a 9. třída) postupují do obvodního kola recitační soutěže, které se bude konat 26. února ve Středisku volného času Gurťjevova v Zábřehu.

J.G., foto Ondřej Podešva, 7.A

Výsledky:

Mladší žáci:

1. místo Kateřina Žandovská (6.B)

2. místo Kateřina Pročková (6.B)

3. místo Martina Boturová (6.A)

Starší žáci:

1. místo Silvie Jehlářová (8.A)

2. místo Tereza Jeklová a Silvie Lukešová (9.B)

3. místo Michaela Bolková (9.B)

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!