Certifikát Scio

Certifikát společnosti Scio

Hlavní nabídka

Náhodný obrázek

TV Bělák - školní televize

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Výchovný poradce pro II. stupeň Tisk

Mgr. Věra Záškodná
tel.: 595 700 552
e-mail: vera.zaskodna(zavináč)zsdvorskeho.eu

Konzultační hodiny:
Úterý :       13:00 – 14:00 hod.
(V jiné dny po telefonické domluvě)


Do oblasti pracovní náplně výchovného poradce kromě jiného patří:

Péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením

 • Ve spolupráci s ostatními pedagogy sleduje žáky s výukovými problémy, s vývojovými poruchami učení /dysgrafie, dysortografie, dyslexie aj./
 • Vede dokumentaci o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Zajišťuje případné vyšetření v Pedagogicko psychologické poradně, Speciálním pedagogickém centru
 • Podílí se s dalšími pedagogickými pracovníky na zpracování individuálního vzdělávacího plánu pro integrované žáky 

 Péče o žáky s výchovnými problémy

 • Pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dává návrhy na další péči o tyto žáky
 • Navrhuje řešení konfliktních situací
 • Svolává výchovné komise s rodiči výchovně problémových žáků
 • Sleduje neomluvenou absenci žáků, v případě více než 10 neomluvených hodin informuje o této skutečnosti sociálně právní odbor
 • Úzce spolupracuje se školním psychologem, preventistou sociálně patologických jevů a s institucemi-Krizové centrum, odbor sociálně právní ochrany dětí Ostravy-Jih, Městskou policií….aj.

 Volba povolání

 • Poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče
 • Informuje o studijních možnostech
 • Zajišťuje exkurze žáků do pracovních provozů, besedy na Úřadě práce, se zaměstnanci různých typů středních škol, objednávku a distribuci brožur Kam po základní škole
 • Vede dokumentaci spojenou s volbou povolání

 Další metodická a informační činnost

 • Spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze znevýhodňujícího sociálněkulturního prostředí
 • Zúčastňuje se porad širšího vedení školy