Certifikát Scio

Certifikát společnosti Scio

Hlavní nabídka

Náhodný obrázek

TV Bělák - školní televize

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Informace k blížícímu se termínu odevzdání přihlášek na střední školy Tisk
Připomínám všem zájemcům o studium na SŠ a víceletá gymnázia, že 1. 3. 2019 je poslední termín k odevzdání přihlášek. Níže najdete další informace k přijímacím zkouškám.

V rámci 1. kola přijímacího řízení se žák může přihlásit na 2 střední školy, popřípadě na 2 obory jedné SŠ.

Jednu přihlášku obdrží žáci od třídního učitele, druhou přihlášku si žáci obstarávají sami /mohou ofotit nebo stáhnout z webových stránek  naší školy, popřípadě ze stránek SŠ nebo MSMT/- není třeba barevný podtisk.

Obě školy vyplní žáci na obou přihláškách ve stejném pořadí, což zároveň určuje, ve kterém termínu se žák zúčastní povinné jednotné přijímací zkoušky z Čj a literatury a z Ma a její aplikace/pokud se hlásí na maturitní obor/.

Termíny přijímacích zkoušek:

4-leté obory:                  12. 4. 2019    15. 4. 2019

Víceletá gymnázia:        16. 4. 2019    17. 4. 2019

Žáci vykonávají přijímací zkoušku v obou termínech/pokud uvedli 2 školy s maturitním oborem/ - započítává se lepší výsledek.

Po vyplnění přihlášky/včetně potvrzení o zdravotní způsobilosti-pokud to studijní či učební obor vyžaduje/odevzdá žák přihlášky třídnímu učiteli, který doplní studijní průměry a nechá potvrdit přihlášku ředitelem školy.

Vyplněné a potvrzené přihlášky si žáci na příslušné střední školy doručují sami /poštou - doporučeně nebo osobně / do 1. 3. 2019.

Zápisové lístky budou rodičům vydávány na třídních schůzkách dne 5. 3. 2019.

V. Záškodná, výchovný poradc