Certifikát Scio

Certifikát společnosti Scio

Hlavní nabídka

Náhodný obrázek

TV Bělák - školní televize

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


V projektu Slezské univerzity jsme v doučovacích aktivitách podpořili 165 žáků Tisk
Jak víte, naše škola je fakultní školou Ostravské univerzity. To znamená, že s pedagogickou fakultou OU spolupracujeme například při přípravě studentů na učitelskou praxi – studenti k nám chodí sledovat vyučování a posléze také sami učí. V posledních letech se naše činnost obohatila o spolupráci s další vysokou školou, a sice Slezskou univerzitou v Opavě. S touto univerzitou jsme kooperovali na projektu Přímá a jasná podpora školské inkluze, otázka školy, rodiny a okolí, který byl zaměřen především na podporu dětí ohrožených školním neúspěchem. Níže se dovíte podrobnosti o tomto programu.

Ve výše jmenovaném projektu jsme formou doučování podpořili více než 165 žáků, osm pedagogů absolvovalo školení zaměřené na inkluzívní vzdělávání a realizovalo se 16 hodin konzultační podpory učitelů ze strany Slezské univerzity.

Jako partneři projektu jsme byli pozváni na mezinárodní vědeckou konferenci s názvem Rodina, škola a přátelé na cestě ke kvalitnímu společnému vzdělávání, která se uskuteční 11. dubna v prostorách Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě.

V pozvánce, adresované panu řediteli Miloši Kosíkovi, se mimo jiné uvádí:

„Vážený pane řediteli, považujeme Vás za klíčové partnery pro naplnění nejen našeho, ale obecně společenského cíle, a také z perspektivy globálního hodnocení zdařilosti ať už probíhajících, či již proběhlých procesů."

J.G.