Certifikát Scio

Certifikát společnosti Scio

Hlavní nabídka

Na web skoly male

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Děti prvních až pátých tříd absolvovaly Olympijský víceboj Tisk
img 20191115 083741Žáci všech tříd prvního stupně absolvovali ve dnech 8. listopadu (1. – 3. třídy) a 15. 11. (4. a 5. třídy) sportovní dny, v nichž plnili disciplíny Olympijského víceboje (běh 60m, 500m, skok z místa, předklon, hod míčem, T-běh, leh-sed a postoj čápa). „Pokud žáci splní všechny disciplíny, na konci školního roku získají Olympijský diplom se svými výkony a analýzou pohybových schopností. V průběhu hodin tělocviku si děti mohou jednotlivé disciplíny doplnit nebo zlepšit," upřesnila spoluorganizátorka Olympijského víceboje v naší škole Renata Adamíková. „Poděkování patří třídě 7. A, která pomáhala s organizací akce," doplnila paní učitelka. (foto)  (stránky Olympijského víceboje) J.G.