Certifikát Scio

Certifikát společnosti Scio

Hlavní nabídka

Na web skoly male

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Zadávání úkolů žákům Tisk
Vážení rodiče, milí žáci,
po dobu mimořádných opatření, jejichž součástí je i uzavření škol, Vás žádáme, abyste pravidelně sledovali
veškeré informace na školních webových stránkách.
Učitelé 2. stupně budou zadávat pokyny k domácí přípravě v aplikaci Edupage,
učitelé 1. stupně budou úkoly pro děti posílat rodičům prostřednictvím e-mailu.
Úkoly pro třídu 2. A a 4. C najdete zde z důvodu nemoci třídní učitelky.
Všechny tyto úkoly slouží jako náhrada za běžnou výuku. Děkujeme Vám za spolupráci.   Vaše škola