Certifikát Scio

Certifikát společnosti Scio

Hlavní nabídka

Na web skoly male

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Rada města - opatření k ochraně obyvatelstva Tisk
Vážená paní ředitelko,
Vážený pane řediteli,

sdělujeme Vám, že Rada města se na své dnešní mimořádné schůzi zabývala mimořádnými opatřeními k ochraně obyvatelstva a prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.
Schválila materiál s několika body. Jejich přehled najdete v přiložené tiskové zprávě..

Město Ostrava zrušilo každoroční koncert, kterým si připomíná osvobození města. Konat se měl 8. dubna v Divadle Antonína Dvořáka, a účastnit se ho měly zhruba čtyři stovky účastníků, včetně válečných veteránů.
Ruší také akci k Dni učitelů, která se měla konat 30. března, s plánovanou účastí zhruba tří stovek osob.

Dále Vám v návaznosti na závěry jednání vedení města Ostravy podáváme tuto informaci:

1. V ozdravných pobytech dětí je možno pokračovat, včetně nástupu na nové pobyty, je však třeba dodržet limit max. 100 osob.
2. Uzavřít zařízení s bazény, které jsou v majetku města či městem řízených společností.
3. Informovat dotčené subjekty o těchto opatřeních.

Mateřské školy jedou v režimu, které bylo zasláno ministerstvem zdravotnictví, tzn. bez přerušení provozu. V případě jakýchkoliv změn Vás budeme neprodleně informovat.