Certifikát Scio

Certifikát společnosti Scio

Hlavní nabídka

Na web skoly male

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Ve výuce jsme realizovali aktivity projektu Wat.Edu Tisk
Naši žáci měli možnost vyzkoušet si v hodinách zeměpisu a chemie aktivity v rámci mezinárodního projektu Wat.Edu, do kterého jsou kromě naší země zapojeny Maďarsko, Řecko a Slovinsko. V zeměpise si tak vyzkoušeli své znalosti v tomto oboru, ale museli prokázat i schopnost komunikovat anglicky, protože všechny aktivity byly v tomto jazyce. V chemii žáci pod vedením paní učitelky dělali pokusy.
Dalším krokem v rámci projektu bylo nainstalování nástěnky v prostorách školní jídelny, kde se žáci dozví, například kolik vody se spotřebuje běžnými činnostmi, jako jsou sprchování nebo používání WC, kolik vody má člověk ve svém těle, jak funguje vodní cyklus v přírodě a jiné.
A co naše žáky ještě v tomto školním roce čeká? V měsíci dubnu, ke Dni země, se připravuje projektový den s tématem Water, který bude česky i anglicky.     Pavla Bačovicová