Certifikát Scio

Certifikát společnosti Scio

Hlavní nabídka

Na web skoly male

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 2020/2021 Tisk
V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva dochází pro školní rok 2020/2021 ke změně organizace zápisu k povinné školní docházce. Ten bude probíhat v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

 

Zápis do 1. tříd bude na naší škole probíhat od 1. 4. do 24. 4. 2020 - osobní podání a od 1. 4. do 30. 4. 2020 - elektronické podání. Zápis je BEZ ÚČASTI DĚTÍ.

Týká se i rodičů, jejichž dítě mělo vloni odklad školní docházky.

 

Pro rodiče, kteří si dokumenty nemohou vytisknout, budou k vydání na vrátnici hlavní budovy ZŠ B. Dvorského 1049/1 od 1. 4. v čase 10.00 – 14.00 hod.

Níže najdete odkazy na tiskopisy všech dokumentů k zápisu a také informaci, jak dokumenty škole odevzdat.

 

TISKOPISY PRO  ZÁPIS ČI ODKLAD

 

a)    Pokud chcete zapsat své dítě do 1. třídy, potřebujete si stáhnout, vyplnit a podepsat:

PŘIHLÁŠKU K ZÁPISU stáhnout zde  + ZÁPISNÍ LIST  stáhnout zde                                           

 

Přiložte kopii rodného listu dítěte

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

b)    Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, potřebujete stáhnout, vyplnit a podepsat:

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY stáhnout zde + přihlášku + zápisní list       

                                                                                                                  

 

Přiložte kopii rodného listu  

 

K odkladu je nutno doložit dvě přílohy, které jsou uvedeny v žádosti o odklad (vyjádření příslušného školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře/klinického psychologa), nejpozději do 30. 6. 2020.

(Do této doby je dítě vedeno jako přijaté.)

Pozor, nejbližší možné datum uvedené ve všech dokumentech je 1. 4. 2020 (nepište například datum březnové)!

 

ODEVZDÁNÍ VYPLNĚNÝCH A PODEPSANÝCH TISKOPISŮ

(bez registračního čísla)

 

Tiskopisy budeme přijímat těmito variantami:

1)    Datovou schránkou: 5j6mf89

2)    E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

3)    Českou poštou

4)    Osobním podáním v zalepené obálce – na vrátnici od 10.00 – 14.00 hod.

(1. 4. – 24. 4. 2020).

 

Rozhodnutí o přijetí Vám bude zasláno e-mailem, pokud bude Vámi zadán.

 

Jsme rádi, že jste pro Vaše dítě vybrali právě naši školu,. V průběhu června plánujeme setkání rodičů a pedagogů v prostorách školy.

Sledujte webové stránky školy: www.zsdvorskeho.eu

Případné dotazy pište na e-mailovou adresu školy: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Kontakt: zástupce ředitele pro 1. stupeň: Mgr. Jana Krejčí, 606 471 598