Certifikát Scio

Certifikát společnosti Scio

Hlavní nabídka

Na web skoly male

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia Tisk
Na základě rozhodnutí MŠMT se jednotná přijímací zkouška na střední školy a víceletá gymnázia bude konat nejdříve 14 dnů ode dne nástupu žáků do školy. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění. Změnou je, že proběhne jen 1 kolo + náhradní termín. Zkráceny budou termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky.       V. Záškodná, výchovná poradkyně pro 2. st