Certifikát Scio

Certifikát společnosti Scio

Hlavní nabídka

Na web skoly male

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Od středy 14. října škola uzavřena Tisk
Vážení rodiče a zákonní zástupci, milí žáci,
dle nařízení vlády bude škola od středy 14. října uzavřena. Toto opatření platí také pro všechny odpolední aktivity, družinu. Bude se vyučovat distančně, základní platformou pro on-line výuku na 2. stupni je nástroj TEAMS služby Office 365 a systém EduPage, na 1. stupni bude výuka probíhat dle pokynů třídních učitelů, které budou rodičům sděleny e-mailem.
Upozorňujeme rodiče i žáky, že účast v distanční formě vzdělávání – on-line je povinná. V případě absence žáka v hodině je nutná omluvenka.
Žáci bez přístupu na internet – na základě odevzdaného dotazníkového šetření si vyzvednou studijní materiály na vrátnici 1. nebo 2. stupně ve všední dny od 6.30 do 10.00 nebo 14.00 až 16.30 hodin. 
Podzimní prázdniny jsou od 26. 10. do 30. 10., nástup do školy nejdříve 2. 11.  
Škola bude sledovat aktuální situaci, o případných změnách budete informováni – webové stránky, systém EduPage.

Děkujeme za pochopení a za spolupráci. Popřejme si navzájem hodně trpělivosti, tolerance, pochopení a hlavně pevné zdraví.

                                               Vedení školy