Talenti

Hlavní nabídka

Na web skoly male

Projekt EU

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Informace k otevření školy 18. 11. pro 1. a 2. třídy Tisk

Prosíme zákonné zástupce, aby do školy posílali pouze zdravé děti bez příznaků infekčního nebo virového onemocnění. Ráno bude dětem měřena teplota a provedena dezinfekce rukou. Pokud mají děti vlastní dezinfekci, používají svou (alergici). Vstup do školy je povolen pouze dětem. Děti musí mít roušku ve všech prostorách školy, školní jídelny, školní družiny a při výuce. Požadujeme, aby dítě mělo denně 2 čisté roušky. Náhradní rouška bude uložena v sáčku.

V případě zjištění nemoci bude dítě izolováno a zákonný zástupce si ho ihned po telefonické výzvě vyzvedne ze školy. Prosíme, mějte funkční a dostupné telefony.

Níže najdete řadu dalších důležitých informací.

Výuka v jednotlivých třídách

Výuka bude probíhat podle rozvrhu na daný den. Pouze Hv bez zpěvu a Tv bude nahrazeno pobytem venku. V den, kdy mají Tv, nezapomeňte na vhodné oblečení nebo převlečení na pobyt venku. Pokud mají Tv první hodinu třídní učitel si v rámci dopolední výuky může pobyt venku přesunout na pozdější hodinu.

 Třídy nemohou podle nařízení začínat a končit ve stejnou dobu, aby se děti nemísily s ostatními žáky z jiného ročníku, proto budeme nastupovat do školy takto:

2. A nástup do školy v 7,20 h

Výuka od 7,30 h

Konec výuky po 4 hodinách v 11,10 h, po 5 hodinách v 12,05 h

Pak odchází domů děti, které nechodí ani na oběd ani do ŠD. Ostatní jdou všichni na oběd, po obědě odcházejí domů děti, které nenavštěvují ŠD a ostatní pokračují v činnosti v oddělení ŠD.

2. B nástup do školy v 7,30 h

Výuka od 7,40 h

Konec výuky po 4 hodinách v 11,20 h, po 5 hodinách v v 12, 15 h

Pak odchází domů děti, které nechodí ani na oběd ani do ŠD. Ostatní jdou všichni na oběd, po obědě odcházejí domů děti, které nenavštěvují ŠD a ostatní pokračují v činnosti v oddělení ŠD.

1. A nástup do školy v 7,40 h

Výuka od 7,50 h

Konec výuky po 4 hodinách v 11,30 h, po 5 hodinách ve 12, 25 h

Pak odchází domů děti, které nechodí ani na oběd ani do ŠD. Ostatní jdou všichni na oběd, po obědě odcházejí domů děti, které nenavštěvují ŠD a ostatní pokračují v činnosti v oddělení ŠD.

 

1. B nástup do školy v 7,50 h

Výuka od 8,00 h

Konec výuky po 4 hodinách v 11,40 h, po 5 hodinách v 12,35 h

   Pak odchází domů děti, které nechodí ani na oběd ani do ŠD. Ostatní jdou všichni na oběd, po obědě odcházejí domů děti, které nenavštěvují ŠD a ostatní pokračují v činnosti v oddělení ŠD.

 

   1. C nástup do školy 8,00 h

Výuka od 8,10 h

Konec výuky po 4 hodinách v 11,50 h, po 5 h v12,45 h

   Pak odchází domů děti, které nechodí ani na oběd ani do ŠD. Ostatní jdou všichni na oběd, po obědě odcházejí domů děti, které nenavštěvují ŠD a ostatní pokračují v činnosti v oddělení ŠD.

 

   Řiďte se prosím pokyny TU, vychovatelů a správních zaměstnanců na vrátnici

   Kroužky nadále NEPROBÍHAJÍ. Doučování pouze pro žáky stejné třídy po domluvě s třídním  

   učitelem.

PROVOZ ŠD OD 18. 11. 2020

Ranní družina: 6 –do zahájení výuky jednotlivých tříd . Odpolední družina: po ukončení výuky do 16. 30 hod

1. oddělení – Buranská L.                            2. B – 16 žáků

2. oddělení – Svoboda M.                            2. A – 18 žáků

3. oddělení – Dziadkowiecová L.                 1. B – 17 žáků

4. oddělení – Kotalová J.                             1. A – 14 žáků

5. oddělení – Mičaníková A.                        1. C – 13 žáků

6. oddělení – Kaniová B.                               bez žáků, ranní družina, asistence při vyzvedávání žáků ze ŠD

Ranní družina – přízemí 1. B, 1. C, 2. A                                  2. patro 1. A, 2. B            

Oběd – společně celá třída / učitel, vychovatel, po obědě přechází žáci do družiny

                - v jídelně označené stoly pro jednotlivé třídy

                - ukončení výuky je postupné, nebude tedy docházet k setkávání tříd při výdeji jídla

Odpolední družina – dodržovat homogennost oddělení, minimalizovat potkávání na WC, chodbě, nevyužívat hrací stoly na chodbě

Vyzvedávání žáků – rodiče nevstupují do školy, služba z vrátnice informuje telefonem, kdo odchází

Kroužky v rámci ŠD se nekonají. Necvičíme, nezpíváme! Dodržování hygienických zásad!

  Stravování ve školní jídelně pro žáky 3. 4. a 5. ročníků

Změna – tito žáci se mohou naobědvat v době od 13,00 h do 13,45 h

2.st. beze změn.

Vyzvedávání úkolů na vrátnici bude umožněno od 8,00 do 16,30 h

Vaše škola