Certifikát Scio

Certifikát společnosti Scio

Hlavní nabídka

Na web skoly male

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Informace k otevření školy od 30. 11. 2020 Tisk
Přátelé,
níže v tomto článku se dovíte veškeré informace ohledně nástupu do školy od pondělí 30. listopadu - organizaci výuky, hygienická pravidla, provoz jídelny, družiny a mnohé další. 
 
Výuka na 1. stupni, provoz ŠD

Prosíme zákonné zástupce, aby do školy posílali pouze zdravé děti bez příznaků infekčního nebo virového onemocnění. Vstup do školy je povolen pouze žákům. Žáci musí mít pokrývku úst a nosu ve všech prostorách školy, školní jídelny, školní družiny a při výuce. Požadujeme, aby žák měl denně 2 čisté pokrývky úst a nosu. Náhradní pokrývka úst a nosu bude uložena v sáčku.
V případě zjištění příznaků onemocnění či výskytu zdravotních problémů bude žák izolován a zákonný zástupce si ho ihned po telefonické výzvě vyzvedne ze školy. Prosíme, mějte funkční a dostupné telefony.

Výuka bude probíhat podle rozvrhu na daný den. Pouze HV bez zpěvu a TV bude nahrazena pobytem venku. V den, kdy mají TV, nezapomeňte na vhodné oblečení nebo převlečení na pobyt venku. Ve třídách se bude také často větrat, prosíme o vhodné oblečení.
Třídy nemohou podle nařízení začínat ve stejnou dobu, aby se děti nemísily s ostatními žáky z jiného ročníku, proto budeme nastupovat do školy takto:

5. ročníky vstup do školy 7:20, odvádí je p. učitel, který ve třídách učí 1 h. Konec výuky dle pokynů TU.
4. ročníky vstup do školy v 7:30, odvádí je p. učitel, který ve třídách učí 1 h. Konec výuky dle pokynů TU.
3. ročníky vstup do školy v 7:40, odvádí je p. učitel, který ve třídách učí 1 h. Konec výuky dle pokynů TU.
2. ročníky vstup do školy v 7:50, odvádí je p. učitel, který ve třídách učí 1 h. Konec výuky dle pokynů TU.
1. ročníky vstup do školy v 8:00, odvádí je p. učitel, který ve třídách učí 1 h. Konec výuky dle pokynů TU.

Konce výuky na jednotlivé dny Vám sdělí TU mailem.
Řiďte se prosím pokyny TU, vychovatelů a správních zaměstnanců na vrátnici.
Kroužky nadále NEPROBÍHAJÍ. Doučování pouze pro žáky stejné třídy po domluvě s třídním učitelem. PSPP a PI po domluvě s vedoucím učitelem.

Provoz ŠD od 30. 11. 2020

Je dovoleno spojování žáků v rámci ročníků.
ŠD 1 Buranská 2.B 16 žáků
ŠD 2 Svoboda 2.A 19 žáků
ŠD 3 Dziadkowiecová 1. B 17 žáků 1. A 5 žáků
ŠD 4 Kotalová / učitel ZŠ 3. B 14 žáků 3. A 6 žáků
ŠD 5 Mičaníková 1. C 13 žáků 1. A 9 žáků
ŠD 6 Kaniová 4. A 9 žáků 4. B 10 žáků
ŠD 7 učitel ZŠ/ Klidovka ŠD 3. C 14 žáků 3. A 5 žáků
ŠD 8 učitel ZŠ / Klidovka 1. patro 5. A 1 žák 5. B 3 žáci 5. C 1 žák

Provoz družiny ve ŠD 4 a ve ŠD 5 bude vždy od 12:35, v těchto třídách probíhá dopolední výuka do 12:35. Provoz oddělení od 11:40 – 12:35 bude v kmenových třídách, ŠD 4 ve 3. B, ŠD 5 v 1. C, potom přejdou do svého oddělení.
Spojování od 15:30 po ročnících.

1. ročníky ŠD 3 Dziadkowiecová
2. ročníky ŠD 1 Buranská
3. ročníky ŠD 2 Svoboda
4. ročníky ŠD 4 Mičaníková

Vyzvedávání žáků – rodiče nevstupují do školy, využívání telefonů ŠD1, ŠD2, ŠD3, přímé telefony ŠD5/237, do klidovky z kabinetu ŠD/234, do ŠD4 a ŠD6 přímý telefon z kabinetu/233.

RANNÍ DRUŽINA
Provoz 6:00 – 8:00 hod.
Ranní družina – přízemí 1. B, 1. C, 2. A, klidovka pro 3. A, 3. C
2. patro 1. A, 2. B, 3. B, 5. B (pro všechny páté ročníky) klidovka 4. A, 4. B

Rotační výuka na 2. stupni od 30. 11. 2020

Prosíme zákonné zástupce, aby do školy posílali pouze zdravé děti bez příznaků infekčního nebo virového onemocnění. Vstup do školy je povolen pouze dětem. Děti musí mít pokrývku úst a nosu ve všech prostorách školy, školní jídelny i při výuce. Požadujeme, aby dítě mělo denně 2 čisté pokrývky úst a nosu. Náhradní pokrývka úst a nosu bude uložena v sáčku.
V případě zjištění příznaku onemocnění bude dítě izolováno a zákonný zástupce si ho ihned po telefonické výzvě vyzvedne ze školy. Prosíme, mějte funkční a dostupné telefony.
V rámci výuky bude zajištěno pravidelné větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny, popřípadě každých 30 minut.

Organizace:

30. 11. - 4. 12. 2020 sudý týden dle ETK (lichý kalendářní)
Prezenční výuka: 6. A, 6. B, 6. C, 8. A, 9. A, 9. B
Distanční výuka: 7. A, 7. B, 7. C, 8. B

7. 12. - 11. 12. 2020 lichý týden dle ETK (sudý kalendářní)
Prezenční výuka: 7. A, 7. B, 7. C, 8. B, 9. A, 9. B
Distanční výuka: 6. A, 6. B, 6. C, 8. A

V dalších týdnech bude pokračovat výše zmíněné rozdělení.

Umístění tříd:

Třídy 6. A, 6. B, 6. C zůstanou ve vlastních třídách (2. patro).
7. A se přemístí do 6. A.
7. B a 7. C zůstanou ve vlastních třídách (2. patro).
6. a 7. třídy budou v době rotační výuky ve 2. patře.

Třídy 8. A a 8. B zůstanou ve vlastních třídách (3. patro).
Třída 9. A zůstane ve vlastní třídě.
Třída 9. B se přemístí do 7. A.
8. a 9. třídy budou v době rotační výuky ve 3. patře.

Výuka:

Výuka ve třídách s prezenční docházkou bude probíhat podle rozvrhu na daný den. Pouze hudební výchova se bude konat bez zpěvu a v hodinách tělesné výchovy bude cvičení nahrazeno pobytem venku. V den, kdy mají žáci tělesnou výchovu, nezapomeňte na vhodné oblečení a obuv, případně převlečení na pobyt venku.

V 7., 8. a 9. třídách budou povinně volitelné předměty vyučovány pouze offline v období prezenční i distanční výuky a z rozvrhu budou v době prezenční výuky odpadat. Dle hygienických nařízení není možné, aby se mísily různé ročníky.
Druhý cizí jazyk v rámci jednotlivých ročníků bude vyučován s ohledem na bezpečnost žáků, budou dodržovány odstupy minimálně 2 m a daný pedagog bude místnost pravidelně větrat.
Třídy nemohou podle nařízení začínat a končit ve stejnou dobu, aby se žáci nemísili s ostatními žáky z jiného ročníku, proto bude nástup do školy následovný. Vyučující 1. hodiny vyzvednou žáky před školou v následujícím časovém harmonogramu:

7:40 - 9. A
7:45 - 9. B
7:50 - 8. A (sudý týden) / 8. B (lichý týden)
Začátek vyučování pro 8. a 9. třídy v 8:00.

7:55 - 6. A (sudý týden) / 7. A (lichý týden)
8:00 - 6. B (sudý týden) / 7. B (lichý týden)
8:05 - 6. C (sudý týden) / 7. C (lichý týden)
Začátek vyučování pro 6. a 7. třídy v 8:10.

První vyučovací hodina končí pro všechny třídy 8:45.

Během přestávek se žáci nesmí seskupovat, odcházejí na toaletu a zpět, na což dohlédne dohled. O malých přestávkách bude prvních pět minut odcházet na toaletu 8. ročník a druhých pět minut 9. ročník. (6. a 7. ročníky se na patrech nemísí, střídají se v lichém a sudém týdnu na 2. patře.)
Po velké přestávce budou dezinfikovány toalety.
Ukončení tříd bude podle možností postupné, aby nedocházelo k mísení ročníků.
Konec hodin – 9. ročníky budou končit o 10 minut dříve, 8. ročníky o 5 minut dříve před zvoněním, 7. a 6. ročníky, které se střídají v lichém a sudém týdnu, v době zvonění.
Žáci prezenční výuky mají zajištěno stravování v malé jídelně. Nástupy na stravování jsou odstupňovány po 5 minutách.

Distanční výuka

V rámci distanční výuky bude probíhat výuka online pouze u českého jazyka, matematiky a anglického jazyka, ostatní předměty se budou vyučovat offline. Individuální konzultace pro žáky na distanční výuce budou nadále probíhat dle předchozí domluvy (v závažných případech je možná také individuální konzultace).
Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd, který si mohou vyzvedávat do jídlonosiče u bočního vchodu jídelny prvního stupně od 13:30 - 14:00. Jídlonosič si žáci sami otevřou, položí ho na tácek. Oběd jim bude vydán přímo do připravených jídlonosičů.

Děkujeme Vám za spolupráci, vstřícnost a pochopení. O dalších změnách budete informováni.
Vaše škola