Certifikát Scio

Certifikát společnosti Scio

Hlavní nabídka

Na web skoly male

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Rotační výuka na 2. stupni od 7. 12. do 11. 12. 2020 Tisk
Níže v tomto článku se dovíte, jak bude výuka organizována v následujícím týdnu.
 
Rotační výuka bude pokračovat v týdnu od 7. 12. do 11. 12. 2020. Organizační, bezpečnostní a hygienická pravidla zůstávají stejná jako v předchozím týdnu. Nastane pouze výměna pro prezenční výuku jednotlivých tříd:

Prezenční výuka: 7. A, 7. B, 7. C, 8. B, 9. A, 9. B
Distanční výuka: 6. A, 6. B, 6. C, 8. A

Umístění tříd:
7. A se přemístí do 6. A.
7. B a 7. C zůstanou ve vlastních třídách (2. patro).
7. třídy budou v době rotační výuky ve 2. patře.
Třída 8. B a 9. A zůstane ve vlastní třídě.
Třída 9. B se přemístí do 7. A.
8. B a 9. třídy budou umístěny v době rotační výuky ve 3. patře.

Výuka:
Výuka ve třídách s prezenční docházkou bude probíhat podle rozvrhu na daný den. Online výuka v hlavních předmětech pro třídy distanční výuky je povinná. V důsledku organizačních změn je možné, že bude docházet ke změnám, sledujete, prosím, každý den web školy, Edupage a kalendář aplikace Teams.

Časový harmonogram nástupu jednotlivých tříd:
Vyučující 1. hodiny vyzvednou žáky před školou v daných časech:
7:40 - 9. A
7:45 - 9. B
7:50 - 8. B
Začátek vyučování pro 8. a 9. třídy v 8:00.

7:55 - 7. A
8:00 - 7. B
8:05 - 7. C
Začátek vyučování pro 7. třídy v 8:10.
První vyučovací hodina končí pro všechny třídy 8:45.

Ukončení výuky:
9. ročníky budou končit výuku o 10 minut dříve (pouze po 4. hodině v regulérním čase, aby nedošlo k mísení se studenty Akademie FC Baník), 8. ročník o 5 minut dříve před zvoněním, 7. ročníky v době zvonění.
Žáci prezenční výuky mají zajištěno stravování v malé jídelně, ostatní žáci si v době povinné distanční výuky mohou oběd vyzvedávat do jídlonosiče u bočního vchodu jídelny prvního stupně od 13:30 - 14:00.
Individuální konzultace pro žáky na distanční výuce budou nadále probíhat dle předchozí domluvy (v závažných případech je možná také individuální konzultace).
Děkujeme Vám za spolupráci, vstřícnost a pochopení. O dalších změnách budete informováni.

Vaše škola