Certifikát Scio

Certifikát společnosti Scio

Hlavní nabídka

Na web skoly male

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Výuka na 2. stupni 14. – 18. prosince Tisk
V týdnu od 14. do 18. 12. 2020 bude organizace výuky na 2. stupni následující:
Prezenční výuka: 6. A, 6. B, 6. C, 8. A, 9. A, 9. B
Distanční výuka: 7. A, 7. B, 7. C, 8. B
Výuka probíhá stále dle stanovených pravidel pro rotační výuku, které platily předchozí dva týdny. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd, který si mohou vyzvedávat do jídlonosiče u bočního vchodu jídelny prvního stupně od 13:30 do 14:00. V pátek 18. 12. 2020 bude zkrácena výuka pro 6. A, 6. B, 6. C a 8. A, 3. a 4. hodinu budou probíhat vánoční třídnické hodiny. Konec vyučování: 8. A - 11:40, 6. ročníky - 11:50.                    Vaše škola