Certifikát Scio

Certifikát společnosti Scio

Hlavní nabídka

Na web skoly male

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Prodloužené vánoční prázdniny od pondělí 21. 12. 2020 do neděle 3. 1. 2021 Tisk
Vzhledem k novým vládním nařízením bude výuka v letošním roce ukončena 18. 12. 2020. Ve dnech 21. 12. 2020 a 22. 12. 2020 jsou vánoční prázdniny, ZŠ, ŠD a ŠJ budou uzavřeny. Obědy v těchto dvou dnech budou hromadně odhlášeny vedoucím ŠJ. Rodiče mají v těchto dvou dnech nárok na ošetřovné (zajišťujete si sami). Níže najdete organizaci výuky v pátek 18. 12. a informace o nástupu do školy po prázdninách.

1. stupeň
18. 12. 2020 proběhne zkrácená výuka. 1. a 2. hodina se bude učit podle daného rozvrhu, pak proběhnou hodiny s třídním učitelem do 11,40 h. Nástupy do ŠJ: 5. třídy v 11,25 h, 4. třídy v 11,35 h. 3. třídy, 2. třídy a 1. třídy vyučující odvedou v 11,40 do ŠD a s dětmi, které se stravují, odejde TU do školní jídelny, kde zajistí jejich stravování za dodržení všech nařízených hygienických předpisů.

2. stupeň
18. 12. 2020 proběhnou na 2. stupni pouze první dvě vyučovací hodiny dle rozvrhu pro prezenční i distanční výuku. 3. a 4. hodinu čekají žáky 8. A, 6. a 9. ročníků vánoční třídnické hodiny, online vánoční hodina pro 7. ročníky a 8. B se bude konat třetí vyučovací hodinu.
Výuka bude ukončena pro prezenční výuku po 4. vyučovací hodině:
11:40 – 9. ročníky
11:45 – 8. A
11:50 – 6. ročníky
Výdej do jídlonosičů pro distanční výuku proběhne od 13,00 h do 13,20 h.

Nástup do školy je 4. 1. 2021 podle platných podmínek, které jsou nyní nastaveny (pozor na začátky výuky). Pokud nastanou nějaké změny, budete včas informováni na webových stránkách školy nebo třídními učiteli.
4. 1. 2021 nastoupí k prezenční výuce 7. ročníky a 8. B, rovněž 9. A, B.

Děkujeme za spolupráci.
Vaše škola