Certifikát Scio

Certifikát společnosti Scio

Hlavní nabídka

Na web skoly male

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Naše škola získala další projekt z Erasmu+ Tisk
7. a 8. prosince 2020 se zástupci školy zúčastnili prvního mezinárodního setkání projektu Erasmus+: "START: Role žáků a jejich zapojení do podpory životního prostředí (2020-1-PT01-KA201-078820)". Zástupci organizací Agrupamento de Escolas de Castro Verde (Portugalsko), ZŠ a MŠ B. Dvorského Ostrava-Bělský Les (Česká republika) a PASOS (Španělsko) řešili v rámci úvodního setkání základní aspekty projektu, od plánování činností až po vzdělávací aktivity, jejichž výsledkem bude interaktivní kniha.

Účelem projektu START je sdílení dobré praxe, společná diskuze, průzkum a kombinování osvědčených postupů týkajících se formálních a neformálních vzdělávacích metod, jejichž cílem je vytvoření návodu, jak nejlépe zavést vzdělávání v oblasti změny klimatu ve školách a jak rozšířit povědomí o této problematice mezi žáky. Výsledná interaktivní kniha bude zahrnovat koncepty řešící emoce spojené s klimatickou změnou, pojmy jako eko-úzkost nebo mezigenerační či mezikulturní přístup ke změně klimatu.
Podrobnosti k projektu naleznete na jeho webových stránkách: https://ongpasos.com/start/.    Lenka Šnapková
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!