Certifikát Scio

Certifikát společnosti Scio

Hlavní nabídka

Na web skoly male

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Informace o platbě školní družiny Tisk
Na základě Dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2020 vydaného k Vnitřnímu řádu ŠD ze dne 1. 9. 2020 rozhodl ředitel školy o platbě za zájmové vzdělávání takto:
Platba za měsíc říjen:        1. – 5. ročník 100 Kč
Platba za měsíc listopad:  1. – 2. ročník 100 Kč
                                             3. – 5. ročník 0 Kč
Platba za měsíc prosinec: 1. – 5. ročník 200 Kč
Žákům, kteří měli za měsíce říjen a listopad zaplaceno celkem 400 Kč, bude přeplatek převeden takto:
Žáci 1. – 2. ročníku: 200 Kč - únor 2021
Žáci 3. – 5. ročníku: 300 Kč /200 Kč - únor 2021, 100 Kč - březen 2021
Doplatek na 2. pololetí: 1. – 2. ročník 800 Kč
                                         3. – 5. ročník 700 Kč
O termínu a celkové výši doplatku za 2. pololetí budete včas informováni.
Žákům, kteří již mají zaplacené i druhé pololetí nebo se ze ŠD odhlásili, bude přeplatek vyúčtován do konce školního roku 2020/2021.
Dodatek č. 1 najdete na stránkách školy.
Za školní družinu vedoucí vychovatelka Jana Kotalová