Certifikát Scio

Certifikát společnosti Scio

Hlavní nabídka

Na web skoly male

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Informace k otevření školy 4. 1. 2021 Tisk
Vážení zákonní zástupci, milí žáci,
jak jistě víte, od pondělí 4. ledna 2021 nastoupí do školy k prezenční výuce pouze žáci 1. a 2. tříd, ostatní se učí distančně. Níže v tomto článku najdete veškeré informace o provozu školy, a to o výuce prezenční i distanční, o provozu družiny, jídelny a další. Informujeme Vás rovněž, že konzultační hodiny, které měly být ve škole 12. ledna, jsou z důvodu epidemiologické situace zrušeny.

Prosíme zákonné zástupce, aby do školy posílali pouze zdravé děti bez příznaků infekčního nebo virového onemocnění. Ráno bude dětem provedena dezinfekce rukou. Pokud mají děti vlastní dezinfekci, používají svou (alergici). Vstup do školy je povolen pouze dětem. Děti musí mít roušku ve všech prostorách školy, školní jídelny, školní družiny a při výuce. Požadujeme, aby dítě mělo denně 2 čisté roušky. Náhradní rouška bude uložena v sáčku.
V případě zjištění nemoci bude dítě izolováno a zákonný zástupce si ho ihned po telefonické výzvě vyzvedne ze školy. Prosíme, mějte funkční a dostupné telefony.

Výuka v 1. a 2. třídách
Výuka bude probíhat podle rozvrhu na daný den. Pouze Hv bez zpěvu a Tv bude nahrazeno pobytem venku. V den, kdy mají Tv, nezapomeňte na vhodné oblečení nebo převlečení na pobyt venku. Pokud mají Tv první hodinu, třídní učitel si v rámci dopolední výuky může pobyt venku přesunout na pozdější hodinu.
Třídy nemohou podle nařízení začínat a končit ve stejnou dobu, aby se děti nemísily s ostatními žáky z jiného ročníku, proto budeme nastupovat do školy takto:

2. A nástup do školy v 7,20 h
Výuka od 7,30 h
Konec výuky po 4 hodinách v 11,10 h, po 5 hodinách ve 12,05 h
Pak odchází domů děti, které nechodí ani na oběd ani do ŠD. Ostatní jdou všichni na oběd, po obědě odcházejí domů děti, které nenavštěvují ŠD, a ostatní pokračují v činnosti v oddělení ŠD.

2. B nástup do školy v 7,30 h
Výuka od 7,40 h
Konec výuky po 4 hodinách v 11,20 h, po 5 hodinách ve 12,15 h
Pak odchází domů děti, které nechodí ani na oběd ani do ŠD. Ostatní jdou všichni na oběd, po obědě odcházejí domů děti, které nenavštěvují ŠD, a ostatní pokračují v činnosti v oddělení ŠD.
 
1. A nástup do školy v 7,40 h
Výuka od 7,50 h
Konec výuky po 4 hodinách v 11,30 h, po 5 hodinách ve 12,25 h
Pak odchází domů děti, které nechodí ani na oběd ani do ŠD. Ostatní jdou všichni na oběd, po obědě odcházejí domů děti, které nenavštěvují ŠD, a ostatní pokračují v činnosti v oddělení ŠD.

1. B nástup do školy v 7,50 h
Výuka od 8,00 h
Konec výuky po 4 hodinách v 11,40 h, po 5 hodinách ve 12,35 h
Pak odchází domů děti, které nechodí ani na oběd ani do ŠD. Ostatní jdou všichni na oběd, po obědě odcházejí domů děti, které nenavštěvují ŠD, a ostatní pokračují v činnosti v oddělení ŠD.

1. C nástup do školy 8,00 h
Výuka od 8,10 h
Konec výuky po 4 hodinách v 11,50 h, po 5 h ve 12,45 h
Pak odchází domů děti, které nechodí ani na oběd ani do ŠD. Ostatní jdou všichni na oběd, po obědě odcházejí domů děti, které nenavštěvují ŠD, a ostatní pokračují v činnosti v oddělení ŠD.

Řiďte se prosím pokyny TU, vychovatelů a správních zaměstnanců na vrátnici.
Kroužky nadále NEPROBÍHAJÍ. Doučování pouze pro žáky stejné třídy po domluvě s třídním učitelem.

Výuka v 3. - 5. třídách
Výuka bude probíhat distančně podle nastavených rozvrhů, které pošlou třídní učitelé na emailové adresy.
Distanční i online výuka je povinná. Omlouvání absence na online hodinách je povinné do 3 pracovních dnů.
V případě, že se žáci nebudou moci připojit k online hodinám, budou materiály k výuce zanechávány jednotlivými učiteli na vrátnici 1. stupně a také tam budou žáci vypracované úkoly odevzdávat (od 9,00 h do 12,00 h a pak od 15,00 h do 16,15 h).
Žákům i rodičům budou jednotliví učitelé k dispozici v daných konzultačních hodinách či jiných časových termínech po předchozí telefonické nebo písemné domluvě, což platí také pro prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.

PROVOZ ŠD OD 4. 1. 2021
Ranní družina: 6 – 8 hod Odpolední družina: po ukončení výuky do 16, 30 hod
1. oddělení – Buranská L. 2. B – 17 žáků
2. oddělení – Svoboda M. 2. A – 18 žáků
3. oddělení – Dziadkowiecová L. 1. B – 17 žáků
4. oddělení – Kotalová J. 1. A – 14 žáků
5. oddělení – Mičaníková A. 1. C – 12 žáků
6. oddělení – Kaniová B. bez žáků, ranní družina, asistence při vyzvedávání žáků ze ŠD,
asistence ve školní jídelně
Ranní družina – přízemí 1. B, 1. C, 2. A
2. patro 1. A, 2. B
Oběd – společně celá třída / učitel, vychovatel, po obědě přechází žáci do družiny
- v jídelně označené stoly pro jednotlivé třídy
- ukončení výuky je postupné, nesmí tedy docházet k setkávání tříd při výdeji jídla
Odpolední družina – dodržovat homogennost oddělení, minimalizovat potkávání na WC, chodbě, nevyužívat hrací stoly na chodbě
Vyzvedávání žáků – rodiče nevstupují do školy, služba z vrátnice informuje telefonem, kdo odchází
Kroužky v rámci ŠD se nekonají. Necvičíme, nezpíváme! Dodržování hygienických zásad!

Distanční vzdělávání pro 2. stupeň od 4. 1. 2021

Distanční vzdělávání pro 2. stupeň bude probíhat ve stejném režimu, jako probíhalo na podzim 2020, podle nově stanoveného rozvrhu.
Žákům i rodičům budou jednotliví učitelé k dispozici v daných konzultačních hodinách či jiných časových termínech po předchozí telefonické nebo písemné domluvě, což platí také pro prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Učitelé budou plánovat online hodiny, změny i třídnické hodiny přes kalendář aplikace Teams. Omlouvání absence na online hodinách je povinné do 3 pracovních dnů.
V případě, že se žáci nebudou moci připojit k online hodinám, budou materiály k výuce zanechávány jednotlivými učiteli na vrátnici 2. stupně a také tam budou žáci vypracované úkoly odevzdávat.(od 9,00 h do 15,00 h).

Upozornění pro rodiče žáků, kteří se budou stravovat ve školní jídelně od 4. ledna 2021

Všichni žáci ZŠ B. Dvorského 1, kromě prvního a druhého ročníku, jsou hromadně v měsíci lednu odhlášeni ze stravování.
Žáci 1. a 2. ročníku, kteří nebudou odebírat v daném období obědy, se musí jmenovitě odhlásit u vedoucího školní jídelny, a to v pondělí 4. 1. 2021 nejpozději do 8,00 hodin.
Ostatní žáci, kteří budou na distanční výuce / 3. – 9. roč./ a budou odebírat obědy, se přihlásí u vedoucího školní jídelny rovněž v pondělí 4. 1. 2021, a to do 11,00 hodin.
Žáci z distanční výuky 3. – 9. roč., kteří si obědy přihlásí, si je vyzvednou do jídlonosičů v době od 13,15 do 14,00. Vchod do jídelny pouze bočním vchodem u jídelny.

Připomínáme povinnost roušek, rozestupy a dezinfekce. Pro oběd si chodí pouze zdravé děti.

Díky za spolupráci, Vaše škola