Certifikát Scio

Certifikát společnosti Scio

Hlavní nabídka

Na web skoly male

Projekt EU

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Předávání výpisů z vysvědčení - informace Tisk
Vážení zákonní zástupci!
Ve čtvrtek 28. 1. 2021 bude žákům 1. a 2. tříd v jejich poslední vyučující hodině osobně předán výpis z vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021. Žákům 3. - 9. ročníku budou výpisy osobně předány v den jejich nástupu zpět do školy (max. do 3 dnů po nástupu). Ve čtvrtek 28. 1. 2021 Vás budou Vaši třídní učitelé informovat o výsledcích hodnocení za 1. pololetí mezi Vámi domluvenou konverzací (e-mail, EduPage). V pátek 29. 1. 2021 jsou jednodenní pololetní prázdniny. ZŠ, ŠD a ŠJ nebudou v provozu. Pro organizaci výuky od 1. 2. 2021 sledujte prosím webové stránky školy a informace od Vašich třídních učitelů. Děkujeme Vám za spolupráci v 1. pololetí.        Vaše škola