Talenti

Hlavní nabídka

Na web skoly male

Projekt EU

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Život školy za zavřenými dveřmi nekončí Tisk
V úterý 30. března proběhla na 1. stupni historický první recitační soutěž v prostředí online.
Přihlásilo se 27 žáků, kteří byli rozděleni do dvou kategorií. Mladší tvořili žáci 1., 2. a 3. tříd, starší
kategorii žáci 4. a 5. tříd. Všichni soutěžící recitovali velmi pěkně, přesto však porota tvořena
vyučujícími učiteli z 1. stupně rozhodla o pořadí. To se dovíte níže.

Žáci z prvních tříd Adéla Hrbáčová, Vojtěch Kudela a Viktorie Plonková získali společně se svými rodiči zvláštní ocenění poroty za snahu a odvahu přihlásit se do soutěže.
Kategorie – mladší žáci
1. místo Jiří Broda z 2.B
2. místo Tereza Králičková z 2.B, Lia Jelínková z 2.B
3. místo Ondřej Lankočí z 2.A
Zvláštní cenu poroty za osobitý přednes dostal Matěj Koreczki z 2.B
Kategorie – starší žáci
1. místo Lenka Folvarčná z 5.A, Jan Řeha z 5.A
2. místo Karolína Karlíková z 5.A
3. místo Adéla Kudelová ze 4.B
Zvláštní cenu poroty za vlastní tvorbu dostala Eliška Surmajová z 5.B
Po otevření školy je pro všechny soutěžící připraven diplom a malá odměna. I. Goldová