Talenti

Hlavní nabídka

Na web skoly male

Projekt EU

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Od 12. 4. 2021 začíná rotační výuka na 1. stupni – základní informace Tisk
Prosíme, neposílejte do školy děti s příznaky infekčních onemocnění. Děti musí mít s sebou 2 čisté roušky v sáčku. Výuka bude probíhat podle rozvrhů, které Vám upřesní třídní učitelé. Zde je dokument Souhlas s testováním dítěteWordPdf. Níže v tomto článku najdete tyto informace – začátek a konec prezenční výuky jednotlivých tříd, testování dětí, provoz družiny a jídelny.

Nástupy do školy 12. 4. 2021: (zbývající třídy 1. st. mají tento týden online výuku)

Třída                   čas příchodu           konec výuky po 4. hod    po 5. hod

1.A                         7,50                             11,25                                 12,35

1.B                         8,10                             11,35                                 12,35

2.A                         8,25                             11,55                                 12,50   ( St – 11,55 do 13,00 vycházka )

2.B                         7,30                             11,45                                 12,25   (Čt - 11,45 do 13,00 vycházka )

4.A                         8,15                                                                       12,45

4.B                         8,00                                                                       12,40

5.C                         7,40                                                                       12,30

Děti se budou testovat v pondělí a ve čtvrtek, hned po nástupu do třídy viz instruktážní video – čekáme na podrobnější informace z MŠMT

Pokud dítě nenastoupí v pondělí, další možný nástup je ve čtvrtek.  

Potvrďte, prosím, svému třídnímu učiteli do 9. 4. 2021 do 14:00hod zda:

  1. Dítě nastoupí a bude se testovat pod vedením pedagoga
  2. Dítě nastoupí, ale bude se testovat pod vedením rodiče (pouze 1. a 2. ročník)
  3. Nesouhlasím s testováním dítěte – dítě zůstává doma, je omluveno, plní zadané úkoly

V případě odpovědi 1. nebo 2., prosím, podepište přiložený souhlas a dítě jej odevzdá třídnímu učiteli při nástupu do školy.

Vytištěné souhlasy budou k dispozici i na vrátnici 1. stupně.

Provoz ŠD pouze pro prezenční výuku:

Ranní družina od 6,00, odpolední družina do 16,30 hod. Nepřítomnost v odpolední družině musí být písemně omluvena. Testování s rodičem v ranní družině pouze 1. a 2. ročník, bude umožněno.

Provoz ŠJ:

Žáci, kteří nastoupí od 12. 4. 2021 k prezenční výuce a budou se chtít stravovat ve ŠJ, se musí přihlásit ke stravování nejpozději do pátku 9. 4. 2021 do 8,00 hod u vedoucího ŠJ, buď telefonicky na tel. č. 595 700 558 nebo osobně od 7,00 – 8,00 hod.

Rovněž ve dnech 8. 4. a 9. 4. 2021 v době od 7,00 – 8,00 hod si žáci, kteří nemají předplacené obědy, mohou stravné doplatit. Od 12. 4. 2021 bude provoz pokladny ve ŠJ každý všední den od 7,00 – 8,00 hodin.

ZMĚNA, TÝKÁ SE 1. i 2. STUPNĚ

Výdej jídla pro distanční výuku do jídlonosičů je od 13,15 do 14,00 hod.

Provoz ŠD od 12. 4. 2021

Rotační výuka, střídání dvou skupin, dodržování homogenních skupin žáků.

                                                           1. skupina/od 12. 4.                                              2. skupina/od 19. 4.                                                                                                     

ŠD 1   Buranská                                2. B                                                                                       3. B

ŠD 2   Svoboda                                 2. A                                                                                       3. C

ŠD 3   Dziadkowiecová                     1. B                                                                                       3. A

ŠD 4   Kotalová                                 1. A, 5. C                                                                               5. A

ŠD 5   Mičaníková                             4. A                                                                                       1. C

ŠD 6   Kaniová                                  4. B                                                                                       5. B