Facebook
Talenti

Hlavní nabídka

Na web skoly male

Projekt EU

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Diplom a poděkování za účast v online akci ke Dni Země Tisk
clipboard03Naše škola a žáci navštěvující předmět výtvarných technik na druhém stupni se v minulém školním roce aktivně účastnili online akce Den Země SVČ Ostrava-Zábřeh pod vedením p. učitelky K. Kubištové. Ve vestibulu střediska Gurťjevova 8, Ostrava – Zábřeh si tak v těchto dnech můžete prohlédnout malou vernisáž zaslaných prací. Na vernisáži jsou vystavená díla i našich nadaných absolventek Lenky Phamové a Kristýny Turkové. Škola obdržela diplom a rovněž odměny, které budou předány žákům. Níže najdete další informace a fotky prací žáků.

„Ráda bych vám ještě jednou všem poděkovala za zaslání příspěvků do soutěží v rámci Dne Země. Přišlo nám více než 120 videí a fotografií splněných úkolů a to jsme si vzhledem k době, ve které tato myšlenka spolu s tématy vznikala, ani ve snu nepředstavovali! Jste skvělí a za to vám děkujeme," uvedla paní Lenka Červená ze SVČ Zábřeh.
„Mám obrovskou radost z našich žáků, že se takto aktivně zapojují a spolupracují. Výsledkem jsou pak jejich skvělá díla, skrze která promlouvá jejich vnitřní umělecké já," uvedla učitelka Kristýna Kubištová.
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!