Facebook
Talenti

Hlavní nabídka

Na web skoly male

Projekt EU

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Jižní listy o nás píší Tisk
listopadových Jižních listech nám opět patří celá stránka Junior redakce (str. 13), kde najdete úvahové texty našich žákyň 9. B, na straně 15 pak měsíčník obvodu informuje o úspěchu našeho modelářského klubu.    J.G.