Talenti

Hlavní nabídka

Na web skoly male

Projekt EU

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Stravenky Tisk

Prodej stravenek na měsíc březen 2014 :


čtvrtek             27.02.2014       7.00  - 15.30 hod.
pátek               28.02.2014       7,00 -  15,00 hod.

Cena pro jednotlivé kategorie:

 I. kategorie     7 - 10 let     =  588,- ( 28 Kč / 1 oběd )
II. kategorie   11 - 14 let     =  630,- ( 30 Kč / 1 oběd )
III. kategorie 15 a více        = 672,- ( 32 Kč / 1 oběd )

V měsíci březnu je 21 vyučujících dnů.


Kromě toho je možno zakoupit stravenky každý den v době od 7.00 – 8.00. Tyto stravenky jsou platné od následujícího dne.

 

Důležité upozornění pro rodiče:
Chci Vám připomenout a citovat 10. bod  Vnitřního řádu školní jídelny:
Na základě Vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb. zákonů má strávník nárok na jídlo pouze v době jeho pobytu ve škole. První den neplánované nepřítomnosti ve škole si oběd vyzvedne do jídlonosiče za cenu určeného stravného pro jednotlivé kategorie. Zaplacené obědy v době nemoci je nutné odhlásit. Neodhlášené obědy od druhého dne nepřítomnosti ve škole propadají podle zákona 561/2005 Sb., a strávník, který si obědy neodhlásí, musí tyto obědy zaplatit dle výše citovaného zákona v plné výši.

Proto na Vás opět apeluji, ať si nepřítomnost Vašich dětí ve školním vyučování pečlivě hlídáte, tím budeme předcházet možným nepříjemnostem, které se vyskytují při placení nedoplatků.

                                                                                                                   Vedoucí školní jídelny   Antonín Bednář