Certifikát Scio

Certifikát společnosti Scio

Hlavní nabídka

Na web skoly male

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


EU - peníze školám (Spolupracujeme - Objevujeme - Sportujeme) Tisk
Název operačního programu: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu: Spolupracujeme - Objevujeme - Sportujeme
Zahájení projektu: 1. 7. 2011 (předopokládané ukončení - 31. 12. 2013)
Rozpočet projektu: 2 788 859,- Kč

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.

Výstupy projektu: Kromě nakoupené digitální techniky, sloužící k modernizaci a zkvalitnění výuky jak v kmenových, tak i ve speciálních učebnách, škola zpracovává v rámci projektu 51 sad digitálních učebních materiálů (DUM).