Certifikát Scio

Certifikát společnosti Scio

Hlavní nabídka

Na web skoly male

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Školská rada
Zápisy z jednání školské rady Tisk
 
Zápis č. 1 z jednání dne 23. 2. 2011

Zápis č. 3
z jednání dne 22. 10. 2010
Zápis č. 2 z jednání dne 21. 6. 2010
Zápis č. 1 z jednání dne 3. 2. 2010

Zápis č. 3 z jednání dne 21. 10. 2009 
Zápis č. 2 z jednání dne 24. 8. 2009
Zápis č. 1 z jednání dne 29. 1. 2009
 
Členové školské rady Tisk

Veronika Vitoslavská (zastoupení zákonných zástupců nezletilých žáků)
Jiří Ruibar (zastoupení zřizovatele, předseda ŠR)
Mgr. Jana Krejčí (zastoupení pedagogických pracovníků školy)

 
Co je školská rada Tisk
Na základě ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zřizovatel zřizuje při základních školách školskou radu.
Školská rada je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Funkční období je 3 roky a schází se 4x ročně. Jednání školské rady probíhají dle platného Jednacího řádu školské rady.
První schůzka naší školské rady proběhla 22. 11. 2005.