Talenti

Hlavní nabídka

Na web skoly male

Projekt EU

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Kroužky, Centrum sportu
Nabídka sportovních kroužků ve školním roce 2021 - 2022 Tisk
Vážení rodiče,
v letošním školním roce naše škola navázala spolupráci s florbalovým klubem 1. SC TEMPISH Vítkovice, atletickým klubem ATLETIKA PORUBA a dlouhodobě spolupracuje s basketbalovým klubem BK Snakes Ostrava. V rámci této spolupráce s profesionálními sportovními kluby nabídneme našim žákům několik sportovních aktivit. V úterý 7. září 1. až 4. vyučovací hodinu se bude na 1. stupni konat ukázka těchto sportů, na třídních schůzkách, konaných tentýž den, Vás pak budou o svých aktivitách informovat zástupci výše uvedených klubů. Níže v tomto článku se dovíte podrobnosti o sportovních kroužcích, které letos Vašim dětem za takřka symbolickou cenu nabízíme. Tady je ke stažení přihláška ve Worduv PDF.       Petr Tomis

Žákům naší školy nabízíme následující sportovní aktivity:

1) Atletický kroužek I.-III. (1. - 5. třída) - každé pondělí a čtvrtek (14:30-15:30)
- cena 300,-Kč/pololetí
- Je určen pro všechny žáky, kteří mají rádi pohyb a chtějí se naučit novým dovednostem. Žáci budou podle věku a počtu přihlášených rozděleni do 3 skupin. Tréninky budou probíhat v prostorách základní školy a pod vedením kvalifikovaných trenérů Atletiky Poruba.
- Zahájení je 13. 9. 2021 a přihlásit se můžete vyplněním přihlášky.
Trenér Ondřej Lampa +420 773 245 289,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

2) Florbalový kroužek I. (1. - 5. třída) - každé úterý (14:00-15:00)
- cena 100,-Kč/pololetí
- Žáci zde budou rozvíjet základy florbalových dovedností a hry pod vedením kvalifikovaných trenérů 1. SC TEMPISH Vítkovice.
- Zahájení je 21. 9. 2021 a přihlásit se můžete vyplněním přihlášky.
Trenér Dušan Dudešek +420 604 231 038

3) Florbalový kroužek II. (6. - 9. třída) - každé úterý (15:00-16:00)
- cena 100,-Kč/pololetí
- Kroužek navazuje na florbalový kroužek I. Žáci zde budou rozvíjet florbalové dovedností a hry pod vedením kvalifikovaných trenérů 1. SC TEMPISH Vítkovice.
- Zahájení je 21. 9. 2021 a přihlásit se můžete vyplněním přihlášky.
Trenér Dušan Dudešek +420 604 231 038

4) Basketbalový kroužek (1. - 5. třída) - každé úterý (16:30-17:30)
- cena 100,-Kč/pololetí
- Žáci zde budou rozvíjet základy basketbalových dovedností a hry pod vedením kvalifikovaných trenérů BK Snakes Ostrava.
- Zahájení je 21. 9. 2021 a přihlásit se můžete vyplněním přihlášky.
Trenérka Nikola Kleinová +420 775 100 355

5) Odznak všestrannosti a příprava na soutěže (4. - 9. třída)
- každou středu (14:00-14:45)
- cena 100,-Kč/pololetí
- Žáci se budou věnovat rozvoji své fyzické kondice zaměřené na OV a sportovní přípravě na jednotlivé soutěže, které nás v průběhu roku budou čekat. Maximální kapacita je 16 žáků.
- Zahájení je 28. 9. 2021 a přihlásit se můžete vyplněním přihlášky.
Trenér Petr Tomis +420 736 452 829,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 
Kroužky a doučování ve šk. roce 2021 - 2022 Tisk
KROUŽEK

TERMÍN A ČAS KONÁNÍ

VEDOUCÍ

ŠD - Modelář

Pondělí 15,00 – 16,30 

Svoboda

PSPP

Pondělí 7,00 - 7,45

Dybalová

Douč. Aj - 2. roč.

Pondělí 13,00 - 14,00 

 Lindovská

Čtenářský klub 3. A Pondělí 13,15 - 14,45 Dalecká
Doučování - 1. st. Pondělí 13,00 - 14,00 Hrušková
Doučování - 1. st. Pondělí 13,15 - 14,00 Pilařová
Doučování - 1. st. Pondělí 13,00 - 14,00 Ritzová
Doučování 8. C Pondělí 6,45 - 7,45 Halatová
Doučování Aj 7. C Pondělí 7,10 - 7,55 Jeřábková
Doučování Aj 6. C Pondělí 13,00 - 13,45 Červenková
Technický klub Pondělí 14,00 - 15,00 Adámková
Atletika Pondělí 14,30 - 15,30 Bluchová
Atletika Pondělí 14,30 - 15,30 Kolářová

PSPP

Úterý 7,00 – 7,45 

Dybalová

Doučování  - 1. st. Úterý 7,00 - 7,45  Rymelová
Podpr. jaz. Üterý 11,50 - 12,35 J. Šnapková
Doučování - 1. st. Úterý 12,40 - 13,25 Dalecká

Volejbal, 1. - 5. roč.

Úterý 15,00 – 16,00 

Těmínová

Doučování - 1. st.

Úterý 12,45 – 13,30 

 L. Šnapková

PSPP

Úterý 13,00 - 13,45 

 Dybalová

Doučování - 1. st. Úterý 13,00 - 14,00

Goldová

Zájmový klub - badatelství, čtenářství Üterý 13,00 - 14,00

Ritzová

Hravé čtení Úterý 15,00 - 16,30

Buranská

Keramika Úterý 15,00 - 16,30

Kotalová

Doučování - 9. roč. Úterý 7,00 - 7,45

Halatová

Doučování Aj 6. roč. Úterý 13,00 - 14,00

Červenková

Doučování Aj 6. roč. Úterý 14,00 - 15,00

Červenková

Centrum sportu Úterý 14,00 - 15,00

Pracný

PSPP Středa 7,00 - 7,45

Dybalová

Doučování - 1. st.

Středa 7,00 – 7,45 

Rymelová

Doučování - 1. st.

Středa 11,45 – 12,30

J. Šnapková

Doučování - 1. st. Středa 12,45 - 13,30  L. Šnapková
Doučování - 1. st. Středa 12,30 - 13,15 Ritzová
Doučování - 1. st. Středa 12,40 - 13,25 Dalecká
Doučování - 1. st. Středa 13,00 - 13,45 Lindovská
Doučování - 1. st. Středa 13,15 - 14,00 Pilařová
PSPP Středa 13,00 - 13,45 Dybalová
Doučování Aj - 5. roč. Středa 13,00 - 14,00 Gawlasová
Doučování - 1. st. Středa 13,00 - 14,00 Hrušková
Čtenářský klub Středa 13,00 - 14,00 L. Šnapková
Doučování - 1. st. Středa 13,15 - 14,00 Goldová
Doučování Aj - 4. roč. Středa 14,00 - 15,00 Gawlasová
Doučování - 2. st. Středa 7,00 - 7,45 Hajná
Doučování - 2. st. Středa 7,00 - 7,45 Halatová
Doučování - 2. st. Středa 12,30 - 13,30 Hajná
ŠD - Keramika Středa 15,00 - 16,30 Kotalová
ŠD - Pohybové hry Středa 15,00 - 16,30 Mičaníková
PSPP Čtvrtek 7,00 - 7,45 Dybalová

Doučování - 1. st.

Čtvrtek 6,45 - 7,45

Rymelová

Podpora jaz. Čtvrtek 11,50 - 12,35

J. Šnapková

Doučování - 1. st. Čtvrtek 11,50 - 12,50

Těmínová

Doučování AJ - 1. roč. Čtvrtek 12,30 - 13,30

Ritzová

Doučování Aj - 2. roč. Čtvrtek 13,00 - 13,45

Lindovská

PSPP Čtvrtek 13,00 - 13,45

Dybalová

Doučování Aj - 3. roč. Čtvrtek 13,00 - 14,00

L. Šnapková

Klub deskových her Čtvrtek 13,00 - 14,30

Dalecká

Doučování - 1. st. Čtvrtek 13,45 - 14,30

Gawlasová

ŠD - Motalinky Čtvrtek 15,00 - 16,30

Dziadkowiecová

Kuchtík Čtvrtek 15,00 - 16,30

Buranská

Doučování Aj - 8. roč. Čtvrtek 6,45 - 7,45

Goj

Doučování Aj - 2. st. Čtvrtek 7,00 - 7,45

Červenková

Doučování Čj - 2. st. Čtvrtek 14,00 - 15,00

Hajná

Kroužek robotiky Čtvrtek 14,30 - 15,30

Horáková

Atletika Čtvrtek 14,30 - 15,30

Bluchová

Atletika Čtvrtek 14,30 - 15,30

Kolářová

Centrum sportu Čtvrtek 15,30 - 17,30

Pracný

Doučování - 1. st. Pátek 11,45 - 12,20

Dalecká

Doučování Aj 9. B Pátek 7,00 - 7,45

Červenková

Podpora jaz. Pátek 11,50 - 12,35

J. Šnapková

Doučování - 1. st. Pátek 12,30 - 13,15

Ritzová

PSPP Pátek 13,00 - 13,45

Dybalová

Doučování Čj Pátek 12,45 - 13,30

Goj

Doučování M Pátek 13,00 - 14,00

Adámková

Doučování Aj - 7. roč. Dle domluvy

Kubištová