Certifikát Scio

Certifikát společnosti Scio

Hlavní nabídka

Na web skoly male

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Školní družina
Rozdělení žáků v družině, šk. rok 2019 - 2020 Tisk
1. oddělení Mgr. Lucie Buranská
1. B Mgr. Goldová, 4. A Mgr. Ritzová

2. oddělení vych. Martin Svoboda
3. A Mgr. Hrušková, 4. B Mgr. Šnapková J., 5. C Mgr. Šnapková L.

3. oddělení vych. Ludmila Dziadkowiecová
2. A Mgr. Binarová, 2. C Mgr. Rymelová, 5. B Mgr. Dalecká

4. oddělení vedoucí vych. Jana Kotalová
1. A Mgr. Pilařová, 2. B Mgr. Těmínová

5. oddělení vych. Andrea Mičaníková
3. B Mgr. Dybalová, 4. C Mgr. Lindovská, 5. A Mgr. Gavlasová
 
Rozšířená zájmová činnost školní družiny, šk. rok 2019 - 2020 Tisk
PONDĚLÍ: Modelář 15 - 16.30 hod. vych.Martin Svoboda
ÚTERÝ: Keramika - začátečníci 15 - 16.30 hod. vych. Jana Kotalová
STRĚDA: Keramika - pokročilí 15 - 16.30 hod. vych.Jana Kotalová
ČTVRTEK: Netradiční rukodělné činnosti 15 - 16.30 hod vych.Ludmila Dziadkowiecová
 
Vnitřní řád ŠD pro školní rok 2019/2020 Tisk
 
Činnost školní družiny Tisk
Činnost ŠD vychází z Vyhlášky MŠMT ČR 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění, ze školního vzdělávacího programu SOS a vzdělávacího plánu školní družiny Mozaika, dále pak z ustanovení Školského zákona č. 561/2004 Sb..

Posláním školní družiny, která je součástí zájmového vzdělávání žáků, je zabezpečit a zároveň přispět k aktivnímu a smysluplnému využití volného času žáků. Výchovně vzdělávací činnost se uskutečňuje pravidelnou zájmovou, výchovnou, rekreační a odpočinkovou aktivitou. Využívá nabídku spontánních činností a individuálně vytváří podmínky pro rozvoj nadání žáků.
Rozšířené zájmové činnosti nabízí žákům růst v tvůrčích činnostech papírové modelářství, keramika a rukodělné netradiční činnosti. V rámci projektu Šablony II, do kterého se družina zapojila, organizujeme pro žáky Klub zábavné logiky a deskových her a Čtenářský klub. Plánujeme i tématicky zaměřené projektové dny.
Celoročně ŠD spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, asistenty pedagoga, výchovnými poradci a školním psychologem. Zajišťuje organizaci soutěže ve sběru papíru, přispívá ke zvyšování čtenářské gramotnosti žáků nabídkou knih Klubu čtenářů a zapojuje se do výzdoby školy. Účastní se a také organizuje tematické výstavy, vyrábí dárky k zápisu a k reprezentaci školy.

Akce ŠD jsou pořádány podle jednotlivých ročních období. Například v podzimním období se účastníci zájmového vzdělávání mohou těšit na projekt Den stromů a ze svých prací a výrobků z přírodních materiálů připraví Podzimní výstavku. Podzim završí společný podvečer pro děti a jejich rodiče Uspávání broučků.
V zimním období čeká žáky Mikulášská nadílka, Vánoční koncert, vánoční besídky v odděleních a maškarní karneval s Hopsalínem.
Tradiční Jarní dílna je velikonoční workshop pořádaný ve spolupráci se zahradnickou školou z Mariánských Hor. Součástí této dílny je výstava prací žáků keramiky, modeláře a rukodělných činností. Zapojujeme se také do celoškolní akce Den Země. V květnu nás čeká projekt Den rodin, Den Matek a Dětství bez úrazu. Na konci školního roku se žáci mohou těšit na sportovní odpoledne Olympijský den Tokio 2020 a výstavu Kouzelný svět kamenů. Účastníme se také ozdravných pobytů organizovaných pro žáky naší školy.