Talenti

Hlavní nabídka

Na web skoly male

Projekt EU

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Školní družina
Dodatek č. 1 k Vnitřnímu řádu ŠD Tisk
 
Rozdělení žáků v družině, šk. rok 2021 - 2022 Tisk

1. oddělení     Mgr. Lucie Buranská
1.A Mgr. Ritzová, 4.A Mgr. Dalecká

2. oddělení     vych. Martin Svoboda
3.B Mgr. Goldová, 4.B p. uč. Halamíková

3. oddělení     vych. Ludmila Dziadkowiecová
1.B Mgr. Šnapková J., 2.B Mgr. Dybalová

4. oddělení     vedoucí vych. Jana Kotalová
1.C Mgr. Těmínová, 4.C Mgr. Rymelová, 6.A Mgr. Bluchová

5. oddělení     vych. Andrea Mičaníková
2.A Mgr. Lindovská L., 2.C Mgr. Hrušková

6. oddělení    vych. Barbora Kaniová
3.A Mgr. Pilařová, 5.A Mgr. Gawlasová, 5.B Mgr. Šnapková L.

 
Rozšířená zájmová činnost školní družiny, vždy 15:00 - 16:30 hod. Tisk

Pondělí       modelář            M. Svoboda

Úterý           keramika          J. Kotalová

                    hravé čtení       L. Buranská

Středa         keramika          J. Kotalová

                    pohybové hry   A. Mičaníková

Čtvrtek         kuchtíci             L. Buranská

                    motalinky         L. Dziadkowiecová

 
Dodržování hygienických zásad ve ŠD Tisk
1. Dodržujeme zásady osobní hygieny.
2. Dezinfekci rukou provádíme při příchodu do ŠD nebo při odchodu do ŠJ.
3. Mytí rukou probíhá jednotlivě (mýdlo, 1 – 2 ubrousky, dodržujeme pravidla správného mytí rukou).
4. Dezinfekci ve třídě vždy aplikuje dětem pouze vychovatel.
5. Na WC pouštíme žáky jednotlivě, po umytí rukou probíhá dezinfekce.
6. V 15:00 hod. po příchodu zvenku, před svačinou znovu probíhá mytí rukou a dezinfekce.
7. Respirační hygiena (kašlat a kýchat do jednorázového kapesníku – vyhodit, vždy umýt ruce).
8. Po dopolední výuce, před nástupem žáků do družiny je prováděna provozní hygiena (dezinfekce lavic, umyvadla, klik a klávesnice; větrání tříd).
9. Všichni žáci nosí každý den v aktovce roušku v sáčku (preventivní opatření).
10. Při vstupu do budovy školy, při vyzvedávání žáků ze ŠD a osobním kontaktu s vychovatelem používají příchozí osoby roušku (ochranu úst a nosu).
 
Vnitřní řád ŠD pro školní rok 2021/2022 Tisk
 
Činnost školní družiny Tisk

Činnost ŠD vychází z Vyhlášky MŠMT ČR 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění, ze školního vzdělávacího programu SOS a vzdělávacího plánu školní družiny Mozaika, dále pak z ustanovení Školského zákona č. 561/2004 Sb..
Posláním školní družiny, která je součástí zájmového vzdělávání žáků, je zabezpečit a zároveň přispět k aktivnímu a smysluplnému využití volného času žáků. Výchovně vzdělávací činnost se uskutečňuje pravidelnou zájmovou, výchovnou, rekreační a odpočinkovou aktivitou. Využívá nabídku spontánních činností a individuálně vytváří podmínky pro rozvoj nadání žáků.
Rozšířené zájmové činnosti ŠD nabízí účastníkům zájmového vzdělávání růst v těchto tvůrčích činnostech: papírové modelářství, keramika, rukodělné netradiční činnosti - MOTALINKY a jednoduché vaření - KUCHTÍCI. Letos nově žákům nabízíme možnost rozvoje v aktivitě HRAVÉ ČTENÍ a pohybové hry.
Akce a mnohé aktivity ŠD jsou pořádány se zaměřením na jednotlivá roční období.
V podzimním období plánujeme tematicky zaměřené projektové dny (Sportujeme na novém školním hřišti, Den české státnosti, Den stromů). Zúčastníme se soutěží papírových modelářů a zároveň zorganizujeme již 11. ročník hlasovací soutěže O NEJ MODEL pro žáky ZŠ. Z výtvarných a rukodělných prací žáků připravíme PODZIMNÍ VÝSTAVKU.
V zimním období čeká žáky Mikulášská nadílka, Vánoční koncert, vánoční besídky v odděleních a maškarní karneval s Hopsalínem. Pokud bude dostatek sněhové nadílky, opět se družina zapojí do charitativní akce Sněhuláci pro Afriku. Zimní období završí 12. ročník hlasovací soutěže O NEJ MODEL pro žáky ZŠ a turnaj stolní hry Super farmář mezi jednotlivými odděleními.
V jarním období plánujeme tematický den Česko svítí modře (Světový den povědomí o autismu), projektový týden ke Dni Země a Barevný týden. Určitě budeme organizovat tradiční Jarní dílnu - velikonoční workshop pořádaný ve spolupráci se zahradnickou školou z Mariánských Hor. Součástí této dílny bude výstava prací žáků keramiky, modeláře a rukodělných činností. Jarní dílna byla pro žáky oblíbenou akcí i v době distanční výuky. V květnu nás čekají projektové dny Den rodin, Den Matek, Den otců a projektový týden Dětství bez úrazu.
Na konci školního roku se žáci mohou těšit na sportovní týden Netradiční olympiáda, Retro týden her a oslavu Dne dětí se zvířátky.
Celoročně ŠD spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, asistenty pedagoga, výchovnými poradci a školním psychologem. Přispívá ke zvyšování čtenářské gramotnosti žáků nabídkou knih Klubu čtenářů, v této oblasti spolupracuje s MŠ. Zapojuje se do výzdoby školy, účastní se a také organizuje tematické výstavy, vyrábí dárky k zápisu a k reprezentaci školy. Účastníme se také ozdravných pobytů organizovaných pro žáky naší školy.