Certifikát Scio

Certifikát společnosti Scio

Hlavní nabídka

Na web skoly male

Projekt EU

Rodiče vítáni

Rodice_vitani_logo


Školní družina
Rozdělení žáků v družině, šk. rok 2020 - 2021 Tisk

1. oddělení     Mgr. Lucie Buranská

2. B Mgr. Goldová                  4. A Mgr. Gawlasová      

                                              

                                               4. B Mgr. Šnapková L.

 

2. oddělení   vych. Martin Svoboda

     2. A Mgr. Pilařová                     4. B Mgr.Šnapková L.     

                                                       5. A Mgr. Ritzová

                                                       5. C Mgr. Žemborská

 

3. oddělení     vych. Ludmila Dziadkowiecová

     1. B Mgr. Dybalová                   4. A Mgr. Gawlasová

                                                       5. B Mgr. Šnapková J.

 

4. oddělení     vedoucí vych. Jana Kotalová

     1. A Mgr. Lindovská                  3. B Mgr. Těmínová

 

5. oddělení     vych. Andrea Mičaníková

     1. C Mgr. Hrušková                   3. A Mgr. Dalecká

 

6. oddělení     vych. Barbora Kaniová

    3. C Mgr. Rymelová                   4. B Mgr. Šnapková L.

 
Dodržování hygienických zásad ve ŠD Tisk
1. Dodržujeme zásady osobní hygieny.
2. Dezinfekci rukou provádíme při příchodu do ŠD nebo při odchodu do ŠJ.
3. Mytí rukou probíhá jednotlivě (mýdlo, 1 – 2 ubrousky, dodržujeme pravidla správného mytí rukou).
4. Dezinfekci ve třídě vždy aplikuje dětem pouze vychovatel.
5. Na WC pouštíme žáky jednotlivě, po umytí rukou probíhá dezinfekce.
6. V 15:00 hod. po příchodu zvenku, před svačinou znovu probíhá mytí rukou a dezinfekce.
7. Respirační hygiena (kašlat a kýchat do jednorázového kapesníku – vyhodit, vždy umýt ruce).
8. Po dopolední výuce, před nástupem žáků do družiny je prováděna provozní hygiena (dezinfekce lavic, umyvadla, klik a klávesnice; větrání tříd).
9. Všichni žáci nosí každý den v aktovce roušku v sáčku (preventivní opatření).
10. Při vstupu do budovy školy, při vyzvedávání žáků ze ŠD a osobním kontaktu s vychovatelem používají příchozí osoby roušku (ochranu úst a nosu).
 
Vnitřní řád ŠD pro školní rok 2020/2021 Tisk
 
Činnost školní družiny Tisk
Činnost ŠD vychází z Vyhlášky MŠMT ČR 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění, ze školního vzdělávacího programu SOS a vzdělávacího plánu školní družiny Mozaika, dále pak z ustanovení Školského zákona č. 561/2004 Sb..
Posláním školní družiny, která je součástí zájmového vzdělávání žáků, je zabezpečit a zároveň přispět k aktivnímu a smysluplnému využití volného času žáků. Výchovně vzdělávací činnost se uskutečňuje pravidelnou zájmovou, výchovnou, rekreační a odpočinkovou aktivitou. Využívá nabídku spontánních činností a individuálně vytváří podmínky pro rozvoj nadání žáků.
Rozšířené zájmové činnosti nabízí žákům růst v tvůrčích činnostech papírové modelářství, keramika, rukodělné netradiční činnosti (Motalinky) a letos nově hravé vaření (Kuchtíci). V rámci projektu Šablony II, do kterého se družina zapojila v minulém školním roce, organizujeme i letos pro žáky Klub zábavné logiky a deskových her a Čtenářský klub. Plánujeme i tématicky zaměřené projektové dny (Vojenské muzeum Bohumín, Ponožkový den, Česko svítí modře) a týdny (Retro týden, Barevný týden).
Celoročně ŠD spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, asistenty pedagoga, výchovnými poradci a školním psychologem. Přispívá ke zvyšování čtenářské gramotnosti žáků nabídkou knih Klubu čtenářů, v této oblasti spolupracuje s MŠ. Zapojuje se do výzdoby školy, účastní se a také organizuje tematické výstavy, vyrábí dárky k zápisu a k reprezentaci školy. Účastníme se také ozdravných pobytů organizovaných pro žáky naší školy.
Akce ŠD jsou pořádány podle jednotlivých ročních období. Například v podzimním období se účastníci zájmového vzdělávání mohou těšit na projekt Den stromů a ze svých prací a výrobků z přírodních materiálů připravíme Podzimní výstavku.
V zimním období čeká žáky Mikulášská nadílka, Vánoční koncert, vánoční besídky v odděleních a maškarní karneval s Hopsalínem. Zimní období završí turnaj stolní hry Super farmář mezi jednotlivými odděleními.
V jarním období kromě již zmíněných tematických dnů budeme organizovat tradiční Jarní dílnu - velikonoční workshop pořádaný ve spolupráci se zahradnickou školou z Mariánských Hor. Součástí této dílny bude výstava prací žáků keramiky, modeláře a rukodělných činností. Zapojíme se také do celoškolní akce Den Země. V květnu nás čeká projekt Den rodin, Den Matek a Dětství bez úrazu. Na konci školního roku se žáci mohou těšit na sportovní odpoledne Olympijský den Tokio 2021, Retro týden, Barevný týden a besedu s výstavou na téma Kouzelný svět kamenů.