Žáci 6. až 9. tříd absolvují projektový den Obrana se týká všech Tisk
Poslední předvánoční týden se žáci 2. stupně zúčastní projektového dne Obrana se týká všech. Jeho tématem bude přednáška lektorů zaměřená na pojmy týkající se branné povinnosti mužů i žen v České republice a také výstupy žáků, kteří dostali za úkol zpracovat referát nebo prezentaci na téma Můj hrdina. Programem chceme upozornit na důležitost tolerantně pojímaného vlastenectví, spoluzodpovědnosti za svou zemi, solidarity s jinými lidmi i odvahy bránit životy a zdraví spoluobčanů. P.B.