Důležité upozornění Tisk
Od 1. 1. 2020 ve škole nepůsobí školní psycholožka Mgr. J. Habrnalová. V případě potřeby kontaktujte členy Školního poradenského pracoviště (ŠPP) - výchovné poradce I. a II. st., metodika prevence, speciálního pedagoga, případně vedení školy.     Vaše škola