Poznávací výlet pro členy badatelských klubů Tisk
img 20210923 142415703Pro děti 1. stupně, které jsou členy badatelských ať už přírodovědného, logického nebo čtenářských klubů, jsme uspořádali výlet do Jeseníků s exkurzí do ruční papírny a elektrárny.
Celodenní výprava za poznáním stála za to. Děti se seznámily s historií nejstarší a dnes jediné ruční papírny ve Velkých Losinách a poznaly tajemství výroby papíru. Na památku si zakoupily spoustu suvenýrů.
Druhou zastávkou byla přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně. Jde o elektrárnu s největším výkonem v Česku. Zajímavý výklad i prohlídka poskytly spoustu nových poznatků a informací o této zajímavé stavbě. Jelikož se areál nachází uvnitř chráněné krajinné oblasti, je z ekologických důvodů celý provoz umístěn v podzemí, kam měly děti možnost nahlédnout. Všichni jsme si výlet užili a budeme se těšit na další. (foto)     Stanislava Ritzová