Covid-19: Aktuální informace a žádost školy Tisk
Vážení rodiče a zákonní zástupci,
prosíme Vás o dodržování všech hygienických nařízení MZ, MŠMT a školy. Neposílejte do školy nemocné děti s příznaky vírového onemocnění. Pokud je dítě pozitivní na covid 19, informujte ihned třídního učitele. Pokud má pozitivní žák ve škole sourozence, i ten zůstává doma. Řídíte se pokyny KHS a dětského lékaře.
Stravování
Pokud je celá třída v karanténě a má online výuku, má dítě nárok na dotovaný oběd do jídlonosiče. Oběd si mohou vyzvednout pouze zákonní zástupci, kteří nejsou v karanténě zároveň se svým dítětem. Pokud je v karanténě sourozenec nebo menší polovina třídy, děti na dotovaný oběd nárok nemají a je k nim přistupováno jako k nemocným dětem. Děkujeme za spolupráci, Vaše škola