Školní rok 2021 - 2022 Tisk

Co by měl prvňáček umět

-       své jméno a příjmení

-       umět se převléknout do cvičebního úboru tak, aby na něj nikdo nemusel dlouho čekat

-       zavázat si tkaničku

-       nachystat a uklidit si své věci na dané místo (knížky, hračky, pastelky…)

-       správně držet tužku

-       poznat základní barvy (černá, hnědá, zelená, červená, žlutá, modrá)

-       poznat geometrické tvary

-       umět vystřihnout obrázek s nůžkami s kulatou špičkou

-       správně se chovat při jídle, umět jíst příborem

-       poslouchat vyprávění v klidu a se zájmem, neskákat do řeči, nevykřikovat

-       slušně požádat o pomoc nebo sdělit informaci

-       umět se odloučit od rodičů, být samostatný

-       správně vyslovovat, v případě poruchy řeči (nesprávná výslovnost) je nutná návštěva logopeda

 

Jak můžete svým dětem pomoci

 - věnujte dítěti soustředěnou pozornost, dejte mu najevo zájem, trpělivě jej vyslechněte

- vyprávějte dítěti a čtěte mu

- pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujete tak jeho samostatnost, zodpovědnost, rozvíjíte motoriku

- rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin

(dítě získává obecnou informovanost a rozšiřuje si slovní zásobu)

- vybírejte vhodné hry a činnosti a sami se do nich zapojujte

- upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole vpravo, vlevo, vpřed, za (výrazně to ovlivňuje základy čtení, psaní a počítání)

- dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování

-trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, pravidelné ukládání k večernímu spánku

- vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s cizími lidmi