Testy pro žáky Tisk

 

Vážení žáci a rodiče,
škola zakoupila licenci pro vstup do portálu www.proskoly.cz , kde má každý žák možnost otestovat se v různých druzích testů určených různým věkovým kategoriím.
Testy pro nejmenší zjišťují rozumové schopnosti dětí ve věku 3-7 let.
V testech dětských schopností si lze změřit hodnotu v jednotlivých oblastech inteligence a pravidelným opakováním lze danou inteligenci rozvíjet (vhodný od 8 let).
Test volby povolání je určen žákům od 7.třídy a může žákům pomoci při rozhodování o své další studijní a profesní dráze.
Podrobnější informace najdete na stránkách projektu www.proskoly.cz.

Přístupová uživatelská jména a hesla jsou k dispozici u třídních učitelů. Platnost naší licence je do konce tohoto školního roku.
                                                                                                                                                                                                                                      M.O.