Vánoční přání Tisk

Přejeme všem dětem, rodičům příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdarví, štěstí a rodinnou pohodu.

                                                                                       Přeje kolektiv MŠ