Život bez závislostí Tisk

Projekt realizovaný ve spolupráci s Městskou policií Ostrava. Vybraní žáci 8. tříd upozorňují na rizika spojená s užíváním návykových látek  - alkoholu, nikotinu nebo tvrdých drog. Projekt probíhá v několika etapách, kdy žáci plní různé úkoly - tvoří nástěnku a trička s tématem projektu, připravují hranou scénku.

Program je soutěžní, policie po jeho skončení vybere nejlepší ze zúčastněných škol.