Rodilí mluvčí do škol Tisk

Rodilý mluvčí ve výuce angličtiny celý školní rok nebo projektový den vedený zahraničním lektorem. To jsou dvě z aktivit, které zahrnuje projekt Rodilí mluvčí do škol jazykové školy Hello, do něhož je naše škola zapojena. Součástí projektu - podpořeného Evropským sociálním fondem a operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost – je rovněž registrace školy v mezinárodní síti, která umožňuje vyhledávání a kontaktování potenciální partnerské školy.

Na projektu rovněž participuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava.