Dlouhodobá mezinárodní spolupráce – Gimnazjum nr 5 Pawla Stellera, Katowice Tisk

Již desetiletí spolupracujeme se školou Gimnazjum nr 5 Pawla Stellera z polských Katowic. S tímto partnerem jsme realizovali řadu projektů, ať už společně s dalšími školami (projekt EU Comenius, v němž byly zapojeny také školy ze Švédska, Itálie a Litvy), či samostatně. Zde se jednalo o tyto projekty:

Evropy se nebojím, se všemi se spřátelíme (2005)

Obraz Ostravy a kraje v proměnách času – prezentace pro zahraniční návštěvníky (2008)

Ostrava – Katowice: Jak se známe, sousedé? (2010)

Co neznáme, prozkoumáme (2011)

Mezinárodní reportéři (2013)

Napíšeme a vydáme česko – polsko – anglickou knížku! (2014)

Samostatné projekty byly finančně podporovány z dotačních programů jak na české, tak polské straně.

Nejnovějším počinem naší spolupráce je projekt s názvem Čtyři země střední Evropy – inspirujme se a společně tvořme (na rok 2015, město Ostrava projekt podpořilo částkou 30 tisíc korun). Stejně jako předešlé projekty zahrnuje jak setkání zúčastněných partnerů, tak publikování společné práce. Tou je tentokrát kalendář s texty a obrázky žáků, doplněný o malý slovníček základních výrazů v angličtině a jazycích zúčastněných zemí i další výstupy.

Mezinárodní spolupráce umožňuje žákům nahlédnout do cizích zemí, učit se toleranci, rozšířit si jazykové znalosti a přináší mnohé další benefity jak jednotlivým dětem, tak škole jako celku.