Třídíme odpad Tisk
Dotace Moravskoslezského kraje (rok 2020) na nákup nádob na tříděný odpad a realizaci projektového dne se zaměřením na environmentální problematiku.