Podpora vzdělávání cizinců ve školách Tisk
Rozvojový program MŠMT (pro rok 2020), jehož cílem je podpora výuky českého jazyka přizpůsobená potřebám dětí - cizinců a úprava podmínek pro jejich vzdělávání.