Podpora digitální výuky na rok 2020 Tisk
Statutární město Ostrava naší škole poskytlo z peněžních prostředků rozpočtu účelový neinvestiční příspěvek ve výši 80 tisíc korun. Finance budou použity na nákup kamer a on-line učebnic. Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.
 
ostrava lg