Projekt ROP - Multimediální vybavení ZŠ Dvorského Tisk

Díky novému vybavení 9 učeben budou zavedeny moderní výukové metody, které dětem umožní plně rozvinou jejich dovednosti v oblasti ICT. Za pomoci nové multimediální techniky, která bude začleněna do běžné výuky všech předmětů, dojde ke zkvalitnění výuky žáků.
Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Prezentace projektu